Hướng dẫn cách sử dụng File Excel quản lý công nợ phải thu phải trả hiệu quả miễn phí

Kế Toán - Tài Chính 0 lượt xem

Video hướng dẫn chi tiết cách sử dụng File quản lý công nợ bằng Excel:

Tính năng chi tiết của File quản lý công nợ trên Excel bao gồm:

Kỹ thuật sử dụng:

 • SQL trong Excel để tạo báo cáo động (Tham khảo khóa học Kỹ thuật chuẩn hóa dữ liệu và tạo báo cáo động trong Excel và A-Tools của Bluesofts)
 • Lập trình VBA trong Excel (Tham khảo khóa học lập trình VBA cơ bản trong Excel của Bluesofts)

Điểm mạnh  nổi bật của File:

 •       100% báo cáo tự động chỉ bằng duy nhất 1 click
 •       Khả năng lưu trữ đến hàng chục ngàn dòng chứng từ phát sinh mà vẫn đảm bảo tốc độ siêu nhanh
 •       Dung lượng file siêu gọn: Chỉ vài trăm kb
 •       Menu điều khiển tương tác trực quan

Đăng ký tải file

Phần khai báo hệ thống và thông tin danh mục:

 •      Theo dõi công nợ phải thu, phải trả thông qua danh mục đối tượng ghi nhận công nợ: Công nợ phải thu – Tương ứng với mã khách hàng, Công nợ phải trả – Tương ứng với mã loại là nhà cung cấp và công nợ nội bộ theo nhân viên – Tương ứng với mã loại nhân viên
 •      Theo dõi công nợ phải thu theo nhân viên bán hàng kinh doanh thông qua danh mục nhân viên kinh doanh
 •       Số dư công nợ đầu kỳ: Cho phép người dùng cập nhật số dư công nợ phải thu đầu kỳ và số dư công nợ phải trả đầu kỳ.
 •        Phần Khai báo thông tin sẽ khai báo ngày bắt đầu theo dõi công nợ. Khi đó số dư đầu kỳ sẽ được tính đến thời điểm theo dõi. Ví dụ: Ngày bắt đầu là 01/01/2018 thì số dư công nợ phải thu phải trả sẽ được tính đến hết ngày 31/12/2017 để cập nhật vào bảng số dư

Phần cập nhật chứng từ công nợ, thanh toán công nợ phát sinh:

 •       Cập nhập chứng từ công nợ phát sinh tương ứng: Công nợ phải thu – Mã giao dịch là PHAI_THU, Công nợ phải trả – Mã giao dịch là PHAI_TRA
 •       Cập nhật chứng từ thanh toán công nợ phát sinh tương ứng: Thu tiền công nợ phải thu – Mã giao dịch là THU_TIEN, Thanh toán công nợ phải trả – Mã giao dịch là TRA_TIEN
 •         Phần chọn mã đối tượng cho phép nhập liệu nhanh và tìm kiếm nâng cao

Phần báo cáo cơ bản:

 • Sổ chi tiết công nợ: Cho phép chọn theo mã đối tượng khách hàng hoặc nhà cung cấp và chọn theo thời gian. Sổ chi tiết công nợ tự động lên báo cáo co giãn dòng, tự động tính số dư đầu kỳ, phát sinh công nợ trong kỳ và số dư công nợ cuối kỳ tương ứng với dư nợ bên nợ và bên có. Công thức để lập ra sổ chi tiết công nợ trong Excel sử dụng SQL trong Excel với hàm BS_SQL, Hàm If để đưa công nợ vào bên nợ, bên có
 • Bảng tổng hợp cân đối công nợ: Cho phép lọc theo thời gian, tự động tính toán số dư công nợ đầu kỳ, tổng phát sinh công nợ trong kỳ và tồn nợ cuối kỳ

Phần báo cáo nâng cao:

 •        Bảng cân đối công nợ theo nhân viên bán hàng: Cho phép quản lý công nợ phải thu và thanh toán của khách hàng theo nhân viên bán hàng. Thích hợp để phản ánh tình hình công nợ theo nhân viên kinh doanh
 •        Bảng tổng hợp công nợ theo nhân viên bán hàng: Thể hiện số dư nợ, số thanh toán, số phát sinh đến thời điểm hiện tại. Thích hợp để quản lý công nợ phải thu hoặc doanh số của nhân viên kinh doanh được tính theo số tiền thu về trên Excel
 •         Bảng phân tích hai chiều doanh số nhân viên kinh doanh theo tháng: Giúp dễ dàng đánh giá biến động doanh số, thực hiện doanh số của nhân viên bán hàng theo hang
 •         Bảng phân tích 2 chiều thu tiền của nhân viên kinh doanh theo tháng

Phần tính năng bổ trợ:

 • Chức năng tự động xóa dữ liệu cũ trong File để nhập mới số liệu cho năm tài chính mới hoặc kỳ theo dõi mới


Link download ứng dụng Excel quản lý công nợ tự động trên Excel miễn phí:

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *