Ứng dụng Excel quản lý doanh thu chi phí lợi nhuận doanh nghiệp

Kế Toán - Tài Chính 0 lượt xem
Mô hình quản lý doanh thu và chi phí:

Các chỉ tiêu quản lý tham gia khi mô hình quản trị doanh thu chi phí trên Excel gồm có: Khoản mục chi phí, Phân loại chi phí, Khoản mục doanh thu, Phân loại nhóm doanh thu, Đối tượng doanh thu và đối tượng chi phí (thường được gọi là các bộ phận doanh thu, bộ phận chi phí hoặc các bộ phận phòng ban trong doanh nghiệp)

Video giới thiệu chương trình File Excel theo dõi phát sinh doanh thu chi phí, tính toán lợi nhuận và lên các báo cáo quản trị tự động cho doanh nghiệp:

 

Về mặt kế toán nội bộ hay quản trị tài chính nội bộ thì người làm kế toán sẽ quan tâm đến số liệu doanh thu và chi phí thực để phản ánh tình hình kinh doanh của doanh nghiệp theo từng tháng, từng thời điểm, theo quý, theo nửa năm và theo năm. Như vậy, việc tổng hợp, trích lọc và lên báo cáo hai chiều tùy chọn theo thời gian và theo nhiều chỉ tiêu giúp người quản trị có cái nhìn và đánh giá tốt hơn về tình hình tài chính.

Chương trình Excel quản lý doanh thu chi phí lợi nhuận là công cụ đắc lực giúp doanh nghiệp dễ dàng hơn và hiệu quả hơn trong công việc quản trị tài chính. Các chức năng chính của file Excel quản trị tài chính gồm có:

+ Phần tính năng:

          – 100% các báo cáo tự động: Số liệu của các báo cáo được tự động đưa về dạng Value giúp tối ưu dung lượng, tăng tốc độ file Excel, khắc phục được vấn đề nhiều dòng số liệu trên Excel => Đảm bảo file excel luôn có tốc độ rất nhanh

          – Tích hợp nhiều nội dung báo cáo có cùng cấu trúc vào cùng 1 sheet báo cáo thông qua vùng lựa chọn điều kiện trích lọc báo cáo (theo khoảng thời gian, theo năm, theo đối tượng, theo loại, theo khoản mục) và tùy chọn nhóm theo tiêu thức nào

          – Màn hình Menu thân thiện, dễ sử dụng: Kiểu thiết kế Menu 3D trên Excel với các nút bấm sử dụng chức năng Hyperlink trên Excel

          – Chức năng xóa số liệu và danh mục giúp người dùng dễ dàng tạo cơ sở dữ liệu mới

          – Chức năng nhập liệu nâng cao giúp người dùng tìm kiếm và nhập liệu nhanh hơn

+ Phần danh mục:

          – Danh mục loại: Danh mục loại doanh thu và danh mục loại chi phí

          – Danh mục khoản mục: Danh mục khoản mục chi phí và danh mục khoản mục doanh thu. Trong đó, các khoản mục doanh thu và chi phí sẽ được chọn thuộc loại nào

          – Danh mục đối tượng: Đây là đối tượng theo dõi thường dùng để theo dõi cả doanh thu và chi phí. Đối tượng này chủ yếu để đánh giá kết quả kinh doanh theo đối tượng. Đối tượng thường là các phòng ban, bộ phận trong doanh nghiệp

+ Phần nhập liệu phát sinh:

          – Cửa sổ nhập liệu: Đơn giản hóa và dễ dàng cho mọi người dùng mà không cần định khoản kế toán và không cần biết nghiệp vụ kế toán

          – Tách cửa sổ nhập liệu: Nhập liệu chứng từ doanh thu và nhập liệu chứng từ chi phí ở 2 sheet Excel khác nhau

+ Phần báo cáo:

          – Các báo cáo chi tiết: Báo cáo chi tiết doanh thu, Báo cáo chi tiết chi phí

          – Các báo cáo tổng hợp: Báo cáo tổng hợp doanh thu tùy chọn theo loại, đối tượng, khoản mục doanh thu và báo cáo tổng hợp chi phí tùy chọn theo loại, đối tượng, khoản mục chi phí

          – Các báo cáo phân tích: Báo cáo phân tích doanh thu theo tháng, theo năm và báo cáo phân tích chi phí theo tháng, theo năm

          – Báo cáo doanh thu, chi phí và lợi nhuận: được lên tùy chọn theo tháng, năm và thể hiện theo khoản mục, loại, đối tượng và phân thành 03 vùng trên báo cáo gồm: Doanh thu, Chi phí và Lợi nhuận

Công cụ thiết kế: Microsofts Excel, Lập trình VBA trong Excel, SQL trong Excel, Add-in A-Tools cho Excel

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *