Tổng hợp những lỗi sai hay gặp khi sử dụng hàm BS_SQL

Tạo Báo Cáo Động 0 lượt xem

VIDEO hướng dẫn:


1.Xem, Sửa công thức và không nhấn Enter được
: Thông báo lỗi “You cannot change part of an array”

Nguyên nhân: Người dùng click đúp (Click double) vào ô chứa công thức để xem hoặc sửa công thức. Nhưng do hàm BS_SQL trả về cả 1 mảng giá trị mà phím Enter trong Excel chỉ cập nhật giá trị và công thức cho 1 ô chứ không phải cho cả mảng giá trị.

Cách xử lý:Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + Enter để cập nhật công thức hoặc nhấn phím ESC để thoát công thức

2.Xem sửa công thức và nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + Enter nhưng vẫn hiển thị thông báo lỗi  “You cannot change part of an array”

Nguyên nhân: Do người dùng bôi đen nhiều hơn 1 ô (từ 2 ô trở lên) rồi xem, sửa công thức

Cách xử lý: Nhấn phím ESC để thoát công thức và chọn lại 1 ô để xem sửa công thức

3.Gõ sai tên trường khi lập công thức: Thông báo lỗi “TDataSet.Open” + “No value given for one or more required parameters”+”Chấp nhận”

Nguyên nhân: Có ít nhất 1 tên trường dữ liệu trong câu lệnh SQL khác với tên trường (tên cột) của bảng dữ liệu nguồn. Ví dụ: Bên bảng dữ liệu kho cột đơn vị tính viết là: DVI nhưng khi lập công thức người dùng lại gõ là DVT

Cách xử lý: Sửa lại tên những trường trong câu lệnh SQL cho đúng với tên bên bảng dữ liệu nguồn

4.Gõ sai câu lệnh SQL: Thông báo lỗi hiển thị: Invalid SQL Statement; expected ‘DELETE’, ‘INSERT’, ‘PROCEDURE’, ‘SELECT’, OR ‘UPDATE’

Nguyên nhân: Khi lập công thức quên không gõ từ khóa SELECT hoặc sau từ khóa SELECT không có dấu cách

Cách khắc phục: Kiểm tra lại từ khóa Select xem đã gõ chưa để bổ sung. Nếu đã gõ thì kiểm tra sau từ select đã có dấu cách (space) chưa để thêm dấu và chạy công thức.

5.Lỗi từ khóa FROM, ORDER BY, GROUP BY, HAVING: Thông báo lỗi: Syntax Error (missing operator) in query expression

Nguyên nhân: Trước và sau các từ khóa FROM, ORDER BY, GROUP BY, HAVING không có dấu cách

Cách khắc phục: Có thể nhận biết ngay trên hình ảnh báo lỗi để xử lý. Ví dụ hình ảnh báo lỗi ở trên sẽ thấy FROM dính liền với DKHO. Khi đó chỉ cần bổ sung dấu cách trước và sau các từ khóa

6.Lỗi khi sử dụng các hàm thống kê trong SQL như: SUM, MAX, MIN, AVG với từ khóa GROUP BY

 

Thông báo lỗi: Your Query does not include the specified expression ‘ten_truong’ as part of an aggregate function

 

Nguyên nhân: Do công thức có sử dụng các hàm thống kê để tính toán hoặc tổng hợp số liệu các trường dữ liệu là con số nhưng không sử dụng từ khóa GROUP BY hoặc đưa thiếu hoặc sai tên trường vào sau từ khóa Group By.

Cách khắc phục: Những trường không tham gia trong hàm thống kê mà được lấy ra trong báo cáo thì phải đưa vào sau từ khóa GROUP BY

7.Số ký tự trong chuỗi câu lệnh SQL vượt quá 255 ký tự: Thông báo lỗi: Text values in formulas are limited to 255 characters. To creat text values longer than 255 characters in formula, use the CONCATENATE function or the concatenation operator (&)

Nguyên nhân: Microsoft Excel giới hạn 1 chuỗi text trong 1 công thức là 255 ký tự. Hàm BS_SQL trong Add-in A-Tools sử dụng chuỗi text SQL. Khi chuỗi text có số ký tự (len) lớn hơn 255 sẽ vượt quá giới hạn excel cho phép và báo lỗi

Cách xử lý: Đưa chuỗi Text ra 1 ô bên ngoài vùng công thức hoặc sử dụng kèm hàm CONCATENATE hoặc ghép chuỗi trong Excel với ký tự ghép chuỗi & để tách ra thành nhiều đoạn chuỗi nhỏ ghép lại với nhau

Ví dụ: “SELECT * FROM KHO WHERE MA_VLSPHH=’HH001’”

ð  “SELECT * FROM KHO” &” WHERE MA_VLSPHH=’HH001’”

8.Điều kiện sau từ khóa WHERE sai. Thông báo lỗi: TDataSet.Open Data type mismatch in criteria expression

Nguyên nhân: Biểu thức so sánh sau từ khóa WHERE có giá trị so sánh sai định dạng.

Cách khắc phục: Kiểm tra lại định dạng giá trị so sánh hoặc ô điều kiện bên ngoài (sử dụng Range, Cell trong Add-in A-Tools) để so sánh

Ví dụ: Sai: MA_VLSPHH=HH001 => Đúng: MA_VLSPHH=’HH001’

9.Sai ký tự ngăn cách 2 tham số của hàm BS_SQL

Nguyên nhân: Hàm BS_SQL có 2 tham số là SQL_Statement và Options. Phụ thuộc vào từng máy tính thì ngăn cách giữa 2 tham số này có thể là dấu , hoặc ; . Nếu sử dụng sai dấu ngăn cách 2 tham số trong BS_SQL và trong bất cứ hàm Excel nào thì đều nhận được thông báo lỗi như trên

Cách xử lý: Đổi lại cho đúng với khai báo trong Control Panel hoặc trong Micrsofts Excel.

Liên hệ:
– Tư vấn miễn phí về Phương pháp lên báo cáo sử dụng hàm SQL trong Excel với hàm BS_SQL của Add-in A-Tools
– Tư vấn lựa chọn khóa đào tạo Excel phù hợp cho cá nhân người đi làm và doanh nghiệp
– Tư vấn chuẩn hóa dữ liệu, thiết kế ứng dụngbáo cáo động trên Excel

Liên hệ tư vấn đào tạo, đặt hàng thiết kế: {Đt+Zalo} 038 696 1334/ 0934 644 168, Email: vuthinh@bluesofts.net

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *