Quản lý kho đơn giản bằng Excel – Hướng dẫn theo dõi nhập xuất tồn bằng Excel miễn phí

Kế Toán - Tài Chính 0 lượt xem

Video dưới đây sẽ hướng dẫn sử dụng SQL trong Excel trong quản lý kho hàng nhập xuất tồn thông qua Add-in A-Tools với hàm BS_SQL:

Như vậy, với 02 báo cáo tự động được tạo bao gồm: Thẻ kho trên Excel và Báo cáo tổng hợp nhập xuất trên Excel với điều kiện lên báo cáo theo mặt hàng, kho hàng và theo khoảng thời gian tùy chọn sẽ giúp xử lý được tình trạng chậm file và nặng file Excel. Đồng thời có thể theo dõi số liệu nhiều tháng, nhiều năm trên 1 file Excel duy nhất.

Để tạo ra file Excel quản lý kho hàng đơn giản, bạn cần nắm bắt các kiến thức sau:

          – Cách sử dụng các từ khóa trong câu lệnh SQL trong Excel và Add-in A-Tools: Select, From, WHERE, GROUP BY, HAVING, ORDER BY (Cách sử dụng bộ 6 từ khóa trong SQL Excel)

          – Cách sử dụng hàm IIF và hàm Sum trong SQL

          – Cách sử dụng hàm Data trong Add-in A-Tools

          – Cách sử dụng tham số HR=NO và INSERT=YES trong Add-in A-Tools

          – Cách nối bảng trong SQL qua từ khóa INNER JOIN

Nếu sử dụng các hàm Excel thông thường để thiết kế file Excel quản lý kho đơn giản hay theo đặc thù thì người dùng cần biết rất nhiều hàm, làm những công thức rất phức tạp và là nguyên nhân gây ra tình trạng nặng file và chậm file. Đối với Add-in A-Tools và sử dụng SQL trong Excel, người dùng chỉ cần ứng dụng 6 từ khóa, dưới 10 hàm và 5 tham số quan trọng để làm chủ Excel trong thiết kế ứng dụng và báo cáo.

Khóa đào tạo: Kỹ thuật chuẩn hóa dữ liệu và tạo báo cáo động trên Microsofts Excel và Add-in A-Tools cung cấp kiến thức nền tảng và tư duy thiết kế để xây dựng ứng dụng Excel, chương trình báo cáo đáp ứng nhu cầu quản trị riêng của từng doanh nghiệp, cá nhân và tổ chức.

Đăng ký tham gia khóa học: Kỹ thuật chuẩn hóa dữ liệu và tạo báo cáo động

Lưu ý: Cài đặt Add-in A-Tools trước khi sử dụng File Excel quản lý kho hàng đơn giản trên Excel
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *