Bài 1.1 Làm quen, thao tác làm việc cơ bản với Excel

Nội dung:

+ Cách khới động phần mềm Microsofts Excel

Bài 1.2: Thao tác nhập liệu, tạo bảng, trang trí bảng tính căn

Nội dung:

 

Bài 1.3 Thao tác di chuyển, cắt, dán, xóa dữ liệu đa tình huống

Nội dung:

 

Bài 1.4 tìm kiếm thay thế dữ liệu trên Excel cơ bản tới nâng cao

Nội dung:

 

Bài 1.5 Cách chèn thêm (xóa) hàng, cột và ô trong Excel

Nội dung: