Hướng dẫn lập mẫu sổ quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng bằng cách sử dụng hàm excel thuần túy

Excel Kế Toán 0 lượt xem
1. Link tải mẫu sổ quỹ tiền mặt, tiền gửi trên Excel
– Link tải file thực hành: Tại đây
Với File Excel trên bao gồm cả 2 phương pháp:
+Với Sheet “So Quy_EXTT” áp dụng theo cách sử dụng công thức thuần túy trên Excel, bạn có thể thự hành theo mẫu công thức thuần túy.
+Với Sheet “So Quy_SQL” áp dụng theo cách sử dụng kỹ thuật lập báo cáo động bằng cách sử dụng ngôn ngữ SQL để lập các báo cáo như sổ quỹ chỉ trong một công thức duy nhất, cách làm nhanh chóng, không phải làm công thức đón chờ, hạn chế tối đa của việc lỗi công thức.
Tham khảo ngay bài viết phần tích ưu điểm và nhược điểm của 2 phương pháp lập báo cáo sổ quỹ tiền mặt: Tại đây
Lưu ý: nên áp dụng cách 2 để áp dụng hiệu quả nhất cho công việc

2. Cách lập sổ quỹ tiền mặt, tiền gửi theo cách 1 (hàm Excel thuần túy)

 

 

 

Bước 1: Dựa vào bảng dữ liệu nguồn bên sheet “NKC-Details” các bạn sẽ tiễn hành xác định số dòng dữ liệu có bên bảng nhập liệu => tại mẫu sổ quỹ tiền mặt mà bạn đã tạo sẵn bạn sẽ Insert để kích thước số dòng bên báo cáo sổ quỹ tiền mặt sao cho bằng với số dòng dữ liệu bên bảng data nhập liệu (với phương pháp này các bạn thấy rõ nhược điểm – do phải làm thừa quá nhiều dòng dữ liệu báo cáo => Kích thước File Excel trở lên nặng nề một file excel có số dòng dữ liệu bên bảng nhập liệu là 100.000 dòng và bạn có 5 báo cáo như sổ quỹ, sổ cái, sổ chi tiết, thẻ kho,.. tức với mỗi báo cáo này bạn sẽ phải làm thừa tới 100.000 dòng x 5 báo cáo. Số lượng báo cáo chi tiết càng nhiều càng khiến file excel trở lên nặng nề)
Bước 2: Tính ra số liệu tồn quỹ tại thời điểm trước ngày bắt đầu kỳ báo cáo: Đối với số liệu tồn đầu kỳ bạn sẽ dùng công thức mảng hoặc sử dụng hàm sumif hoặc hàm sumproduct để tiến hành tính toán ra. Đối với bài toán này tôi sẽ sử dụng công thức mảng tuy nhiên do việc trình bày trên bảng tính sẽ khá dài nên tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn trong các bài viết tới. Còn đối với ví dụ này công thức cụ thể như sau:
=SUM(IF((Table1[NOTK]=C7)*(Table1[NGAY_CT]<NGAY1),Table1[THANH_TIEN],0))-SUM(IF((Table1[COTK]=C7)*(Table1[NGAY_CT]<NGAY1),Table1[THANH_TIEN],0))
Bước 3: Dùng hàm IF kết hợp với tính toán Logic để thực hiện việc lấy ra các giá trị thỏa mãn điều kiện cụ thể trên VIDEO đã mô tả khá chi tiết bạn có thể tiến hành thực hành theo để lấy ra kết quả.
Công thức lấy ra ngày ghi sổ:
=IF(((‘NKC-Details’!F4=$C$7)+(‘NKC-Details’!G4=$C$7))*(‘NKC-Details’!B4>=NGAY1)*(‘NKC-Details’!B4<=NGAY2),’NKC-Details’!B4,””)
Tương tự với các làm áp dụng cho dữ liệu tại các cột số hiệu, ngày chứng từ,…
Như vậy với cách làm theo cách sử dụng hàm excel thông thường các bạn vẫn có thể tạo ra mẫu sổ quỹ tuy nhiên với cách làm này bạn sẽ không tận dụng được một cách hiệu quả nhất, file excel nặng, dễ xảy ra lỗi trong quá trình làm công thức
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *