Ứng dụng Excel tính giá thành sản xuất

Sản Xuất, Gia Công 0 lượt xem

– NVL trực tiếp thường chiếm tỷ trọng cao nhất trong giá thành

– Quy định phải lập định mức để phục vụ quyết toán, kiểm tra và tính giá thành

– Khó tập hợp trực tiếp các chi phí sản xuất

Theo cơ sở như trên, Bluesofts thiết kế ứng dụng Excel phục vụ công tác tính giá thành cho doanh nghiệp sản xuất với các tính năng nổi bật như sau:

– Ứng dụng Add-in A-Tools để chia sẻ file Excel qua mạng cho phép nhiều người nhập liệu trên cùng 1 file Excel giá thành: Ví dụ: Bộ phận kho nhập các chứng từ nhập kho, xuất kho, Bộ phận bán hàng nhập phiếu xuất bán, Kế toán viên nhập phiếu hạch toán chi phí và Kế toán sản xuất kiểm soát – chạy giá thành tự động

– Ứng dụng Excel nâng cao để tạo Menu-Hyperlink, Name để tương tác file Excel như trên phần mềm

– Ứng dụng Nhập liệu nâng cao trong Add-in A-Tools để nhập liệu nhanh nhiều dòng, nhiều cột và tìm kiếm thông minh

– Ứng dụng Add-in A-Tools trong lập báo cáo động để tự động hóa lên các báo cáo kho, báo cáo giá thành, báo cáo so sánh, phân tích, tổng hợp chứng từ

– Ứng dụng VBA trong Excel để tạo nút bấm tự động, tự động cập nhật danh sách và tự động phân bổ chi phí

Với nền tảng ứng dụng Add-in A-Tools trong Excel là chủ yếu, cùng tư duy nghiệp vụ thực tế, trình độ số 1 về Excel tại Việt Nam, Ứng dụng Excel tính giá thành cho doanh nghiệp sản xuất sẽ giúp kế toán nói chung và doanh nghiệp sản xuất nói riêng có công cụ đắc lực phục vụ tối ưu, tự động hóa, tiết kiệm thời gian và đảm bảo tính chính xác trong công việc

File được tặng cho các học viên tham gia khóa đào tạo Kỹ thuật tạo baos cáo động trên Excel và Add-in A-Tools của Bluesofts. 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *