Ứng dụng Excel quản lý bán hàng phân phối tự động với SQL trong Excel và sử dụng Online thông qua Addin ATools

Chuyên Nghành Khác 0 lượt xem

File Excel quản lý bán hàng phân phối của Bluesofts có các chức năng sau:

1.Về thông tin danh mục:

– Danh mục nhân viên: được chia chi tiết thành các nhóm Sales (nhân viên bán hàng phân phối), AM (giám sát vùng), ASM (giám sát khu vực)

– Danh mục khu vực: Quản trị các khu vực trong kênh phân phối và do ASM nào quản lý

– Danh mục vùng: Quản trị các vùng trong kênh phân phối, do AM nào quản lý và vùng phân phối thuộc khu vực nào

– Danh mục nhà phân phối: Quản trị các nhà phân phối trong kênh phân phối, do SALE nào phụ trách và nhà phân phối thuộc vùng nào

– Danh mục nhóm sản phẩm: Quản trị các nhóm sản phẩm cung cấp

– Danh mục sản phẩm: Quản trị các sản phẩm, thuộc nhóm sản phẩm nào, đơn giá cung cấp ra sao và tỷ lệ chiết khấu bao nhiêu

2.Về cập nhật dữ liệu

– Các nghiệp vụ được nhập vào thông qua định nghĩa nghiệp vụ: Giúp nhập liệu tinh gọn, trực quan

– Các trường thông tin nhà phân phối, sản phẩm được nhập liệu nhanh, tìm kiếm nhanh thông qua chức năng nhập liệu nâng cao trong Addin ATools

Như vậy, việc nhập dữ liệu kinh doanh phân phối chỉ gói gọn trong các trường: Nghiệp vụ (chọn), ngày (chọn), Số phiếu (nhập tay), nhà phân phối (chọn), sản phẩm (chọn), số lượng (nhập tay), đơn giá (tự động), thành tiền (tự động)

Mặt khác, với việc sử dụng Add-in A-Tools, cho phép chia sẻ và nhập liệu online từ xa (tức nhiều người gồm nhà quản lý, sales, các giám sát AM và ASM có thể truy cập đồng thời và nhập liệu)

3. Về hệ thống báo cáo

Tất cả các báo cáo cho phép chọn lựa từ ngày đến ngày và lên báo cáo chỉ bằng 1 nút bấm (click chuột). Các báo cáo bao gồm:

          Báo cáo tổng hợp nhập xuất tồn theo nhà phân phối

          Báo cáo tổng hợp nhập xuất tồn theo sales hay theo nhân viên bán hàng

          Báo cáo tổng hợp nhập xuất tồn giám sát vùng

          Báo cáo tổng hợp nhập xuất tồn theo giám sát khu vực

          Báo cáo tổng hợp chiết khấu theo nhà phân phối

          Báo cáo tổng hợp hai chiều sản lượng bán hàng theo sales và nhà phân phối

          Báo cáo tổng hợp hai chiều doanh số bán hàng theo sales và nhà phân phối

Sản phẩm được ứng dụng chính là công cụ Add-in A-Tools với các báo cáo tự động sử dụng SQL trong Excel. Bạn có thể nắm trong tay công nghệ SQL trong Excel và chủ động thiết kế file, ứng dụng Excel trong công việc thông qua khóa học Kỹ thuật lập báo cáo động trên Excel và Add-in A-Tools. Đăng ký tham gia tại: ĐĂNG KÝ

Đăng ký nhận file Excel quản lý phân phối bán hàng miễn phí: DOWNLOAD

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *