Theo dõi sản xuất bằng Excel – Hướng dẫn lập báo cáo sản lượng sản xuất hàng tháng theo ca làm việc với cách sử dụng công thức mảng và phép tính có nhiều điều kiện trong Excel

Giúp công việc quản trị sản xuất trên Excel đánh giá và theo dõi được hiệu quả sản xuất theo ca thông qua các tiêu chí: Tổng hợp sản lượng kế hoạch theo ca, tổng hợp sản lượng sản phẩm đạt theo ca, tổng hợp sản lượng sản phẩm hỏng theo ca

Trong các mô hình sản xuất tại các doanh nghiệp, công ty sản xuất và tại các nhà máy sản xuất thì phân ca làm việc và theo dõi sản xuất theo ca làm việc sẽ chiếm đa phần. Qua đó, việc tổng hợp và lên báo cáo sản lượng sản xuất theo ca sẽ giúp cho người quản trị sản xuất sẽ có cái nhìn tổng quát và đánh giá được hiệu quả sản xuất.

Thông qua cách sử dụng công thức mảng trong Excel ta dễ dàng lên được báo cáo đánh giá hiệu quả sản xuất theo ca (chi tiết theo video hướng dẫn đính kèm). Trong Video ví dụ, dữ liệu nguồn để lên được báo cáo sản xuất theo ca gồm: Nhật ký theo dõi sản xuất hay bảng cập nhật dữ liệu sản xuất trên Excel và Quy định các ca sản xuất

Từ bài viết và video hướng dẫn trên, ta có thể dễ dàng ứng dụng Kỹ thuật công thức mảng trong Excel để lên được các báo cáo như: Báo cáo sản xuất hàng ngày theo ca, Báo cáo sản xuất hàng tuần theo ca….

Kỹ thuật sử dụng công thức mảng và phép tính có nhiều điều kiện trong Excel được đào tạo chi tiết trong khóa học: Excel nâng cao cho người đi làm

Liên hệ tư vấn đào tạo, đặt hàng thiết kế: {Đt+Zalo} 038 696 1334/ 0934 644 168, Email: vuthinh@bluesofts.net


Các bài mới

 
     
   
 
 
     
   
 

VIDEO HƯỚNG DẪN

 
     
   
 

CỘNG ĐỒNG