Quản trị lập kế hoạch đào tạo nhân sự-Ứng dụng Excel quản lý đào tạo trong doanh nghiệp

Nhân Sự - Tiền Lương 0 lượt xem

Sơ đồ quy trình quản lý đào tạo đào tạo trong thực tế doanh nghiệp:

Trong đó:

 • Lập kế hoạch đào tạo và phát triển nguồn nhân lực thường được phòng nhân sự, phòng đào tạo trong doanh nghiệp lên kế hoạch vào đầu năm để phê duyệt
 • Tổ chức đào tạo trong doanh nghiệp hoặc ngoài doanh nghiệp sẽ tùy thuộc vào nội dung đào tạo, đối tượng tham gia đào tạo, điều kiện tham gia đào tạo
 • Kiểm soát chất lượng đào tạo: Nhân sự tham gia học, Tình hình đi học của nhân sự ra sao (điểm danh tham gia khóa học), kết quả đánh giá hoặc bài thi test kiểm tra sau mỗi khóa đào tạo
 • Hệ thống báo cáo công tác đào tạo nguồn nhân lực trên Excel: Báo cáo kết quả đào tạo bồi dưỡng cho nhân sự, báo cáo thực hiện ngân sách đào tạo

Video hướng dẫn chi tiết cách sử dụng ứng dụng Excel quản lý đào tạo trong doanh nghiệp:

 

Hệ thống danh mục:

 

 •       Danh mục nội dung hạng mục đào tạo chính: Tin học, Quản trị, Ngoại ngữ, Chuyên môn, Kỹ năng
 •       Danh mục các loại hình đào tạo: Đào tạo nội bộ doanh nghiệp (tự tổ chức đào tạo), đào tạo trực tiếp tập chung thông qua việc thuê đơn vị đào tạo ngoài, cử nhân viên đi tham gia đào tạo tại các trung tâm hoặc trường đào tạo bên ngoài
 •       Doanh mục các hình thức đào tạo: Offline trực tiếp và Online qua video hoặc truyền hình trực tiếp qua Live Stream
 •       Danh mục nhân viên: Kiểm soát nhân viên và thông tin nhân viên tham gia các khóa đào tạo

Lập kế hoạch đào tạo phát triển nguồn nhân lực:

 • Lập kế hoạch đào tạo nhân sự chi tiết theo từng chỉ tiêu đào tạo
 • Kiểm soát ngân sách đào tạo và từng nội dung đào tạo được phê duyệt

Tổ chức thực hiện đào tạo

 • Nhập thông tin các khóa học đã được chốt để thực hiện như: Ký hợp đồng đào tạo với đơn vị ngoài, Lịch kế hoạch từ trung tâm đào tạo ngoài, Sắp xếp nhân sự đào tạo nội bộ….
 • Nhập các thông tin bổ sung về khóa học như: lịch học, số buổi, thang điểm, quy định điểm đạt sau khóa học

Kiểm soát nhân sự tham gia khóa đào tạo:

 •       Thông tin nhân sự tham gia: Mã nhân viên, email, chức vụ, thuộc bộ phân phòng ban nào
 •       Thông tin điểm danh đi học của nhân sự: Số buổi tham gia, số buổi vắng
 •       Thông tin kết quả đánh giá, kiểm tra, thi test của nhân sự sau khóa học

Hệ thống báo cáo:

 •       Báo cáo chi tiết kết quả đào tạo theo nhân viên: Thể thiện số buổi đi, số buổi vắng, kết quả kiểm tra, đánh giá đạt hay không đạt của từng nhân sự học viên. Có thể chi tiết báo cáo theo phòng ban, khóa học, chức vụ
 •       Báo cáo tổng hợp kết quả đào tạo theo khóa học: Kinh phí đào tạo, số lượng học viên kế hoạch, số lượng học viên đăng ký tham gia, số lượng học viên tham gia học, tổng số đạt, tổng số chưa đạt
 •       Báo cáo tổng hợp thực hiện kế hoạch ngân sách đào tạo của doanh nghiệp chi tiết theo chỉ tiêu đào tạo: Thể hiện ngân sách từng chỉ tiêu, kinh phí đào tạo thực tế theo từng chỉ tiêu, chênh lệch giữa kế hoạch và thực hiện, tỷ lệ giữa kế hoạch và thực hiện

Điểm mạnh của hệ thống – Công nghệ ứng dụng:

 •       100% trên nền tảng Microsofts Excel
 •       Sử dụng công cụ Add-in A-Tools cùng với SQl trong Excel để chuẩn hóa dữ liệu, nhập liệu và tìm kiếm nhanh, lên báo cáo tự động
 •       Tốc độ file Excel nhanh, dung lượng tối ưu, dễ dàng và thuận tiện cho việc quản lý đào tạo
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *