Quản lý vận tải bằng Excel tự động

Chuyên Nghành Khác 0 lượt xem

Video giới thiệu ứng dụng File Quản lý vận chuyển bằng Excel:

Điểm mạnh của mẫu File Excel quản lý vận tải tự động :

 •       100% báo cáo động thông qua sử dụng SQL trong Excel của Add-in A-Tools Bluesofts
 •       Các màn hình nhập liệu bổ trợ tính năng nhập liệu nâng cao (Advance Input) trong Add-in A-Tools giúp hỗ trợ nhập liệu nhanh, tìm kiếm nhanh, chính xác
 •      Báo cáo động trong chương trình cho phép người dùng tùy chọn điều kiện theo khoảng thời gian bất kỳ, các tiêu chí lọc báo cáo cho phép chọn đích danh theo đối tượng hoặc là chọn tất cả các đối tượng
 •        Menu điều khiển 3D trực quan, dễ dàng sử dụng

Công nghệ ứng dụng:

 •       80% sử dụng kỹ thuật chuẩn hóa dữ liệu và tạo báo cáo động trên Excel và A-Tools
 •       20% ứng dụng Excel nâng cao cho người đi làm của Bluesofts
 • Chi tiết tính năng của File Excel quản lý xe vận chuyển:
 •        Màn hình Sheet Menu (Home) và nút Trở về Menu trong Excel được tạo thông qua chức năng Hyperlink và thiết kế nút bấm 3D cho phép di chuyển nhanh giữa các sheet
 •      Các danh mục gồm: Danh mục xe (danh mục phương tiện vận tải), Danh mục khách hàng (khách hàng, nhà cung cấp, chủ xe, đơn vị thuê xe ngoài…), Danh mục loại doanh thu, Danh mục loại chi phí, Danh mục loại phương tiện, Danh mục nhóm khách hàng
 •     Bảng theo dõi lịch trình xe (vận chuyển): Theo dõi theo mã chuyến (số đơn hàng vận tải), thời gian, đơn vị vận tải (xe công ty hoặc thuê ngoài), khách hàng, điểm đi, điểm đến, giá trị hợp đồng đơn hàng
 •      Bảng theo dõi chi phí vận chuyển phát sinh: Theo dõi theo loại chi phí, mã chuyến, mã phương tiện, nhà cung cấp
 •     Bảng theo dõi doanh thu dịch vụ vận tải phát sinh: Chi tiết theo chuyến, loại doanh thu, khách hàng, phương tiện và nhà cung cấp
 •     Bảng theo dõi thu tiền công nợ của khách hàng: Chi tiết theo mã khách hàng
 •     Báo cáo chi tiết phát sinh theo phương tiện vận tải
 •     Báo cáo chi tiết phát sinh khách hàng sử dụng dịch vụ vận tải
 •     Báo cáo chi tiết phát sinh theo lịch trình, theo chuyến
 •     Báo cáo tổng hợp công nợ và thanh toán theo khách hàng
 •     Báo cáo tổng hợp doanh thu, chi phí, lợi nhuận theo xe

Đăng ký tham gia khóa đào tạo: Kỹ thuật chuẩn hóa dữ liệu và tạo báo cáo động trên Microsoft Excel và Add-in A-Tools: TẠI ĐÂY

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *