Quản lý kho sản xuất bằng Excel-Theo dõi nhập xuất tồn và kiểm soát lượng tồn kho an toàn

Sản Xuất, Gia Công 0 lượt xem
Video giới thiệu chi tiết Ứng dụng quản lý kho sản xuất trên Excel:

 

 

Chi tiết tính năng của ứng dụng Quản lý kho vật tư bằng Excel:

*Công cụ ứng dụng thiết kế chương trình: SQL trong Excel của Add-in A-Tools (Người dùng hoàn toàn có thể chủ động tự thiết kế hoặc mở rộng tính năng, báo cáo cho chương trình nếu tham gia khóa học Kỹ thuật tạo báo cáo động trên Microsofts Excel và Add-in A-Tools của Bluesofts)

*Điểm mạnh của chương trình:

 • 100% báo cáo chi tiết, nhập xuất tồn, tổng hợp tự động trên Excel
 • Các báo cáo đều có điều kiện tùy chọn để lên báo cáo như: Theo khoảng thời gian, Theo loại vật tư, theo nhóm vật tư, theo kho, theo loại nhập xuất
 • Chỉ với 1 File Excel theo dõi kho duy nhất, cho phép quản lý số liệu lớn nhiều tháng mà vẫn đảm bảo lưu trữ, tốc độ sử dụng luôn nhanh.
 • Có thể khai thác sử dụng Online qua mạng LAN, INTERNET thông qua Add-in A-Tools

*Menu màn hình trực quan chuyên nghiệp (Menu Sheet Excel) được tạo thông qua các nút bấm 3D kết hợp với chức năng Hyperlink trong Excel. Trong Sheet Menu được chia thành các khối điều khiển: Khối danh mục, Khối nhập liệu và Khối báo cáo trên Excel

*Khối danh mục:

 • Cho phép theo dõi danh điểm vật tư theo tồn kho tối thiểu, tồn kho tối đa (hay khoảng tồn kho an toàn), loại vật tư, nhóm vật tư. Trong đó, Loại vật tư để theo dõi kho nguyên vật liệu, kho sản phẩm, kho bán thành phẩm, kho hàng hóa, kho công cụ dụng cụ trên Excel. Nhóm vật tư để theo dõi kho kim khí, kho hóa chất, kho nhựa, kho sản phẩm hỗn hợp trên Excel
 • Cho phép theo dõi theo nhiều kho.
 • Cho phép theo dõi theo đối tượng như khách hàng, nhân viên, người bán, công đoạn sản xuất
 • Cho phép tự  khai báo kiểu, dạng nhập xuất theo quy định của từng doanh nghiệp

* Khối cập nhật phát sinh

 • Cập nhật số dư đầu kỳ theo từng mã hàng và từng kho
 • Cập nhật phát sinh nhập xuất kho theo sheet tách rời để tránh nhập nhầm. Đồng thời mã nhập xuất (loại nhập xuất) được tự động tách từ danh mục nhập xuất theo 2 dạng Loại phiếu nhập và Loại phiếu xuất để đưa vào các Sheet nhập, xuất tương ứng
 • – Thiết lập sẵn nhập liệu nâng cao cho cho các cột trường mã để hiển thị bảng tìm kiếm trực quan, nhập liệu nhanh và kiểm soát được nhập liệu chính xác trong Excel

*Khối báo cáo tự động:

 • 100% các báo cáo là tự động
 • Các báo cáo đều cho phép lọc theo khoảng thời gian
 • Điều kiện tùy chọn trong các báo cáo rất linh động. Nếu chọn điều kiện thì nên đích danh theo điều kiện đó, nếu bỏ chọn điều kiện thì sẽ lên tất cả
 • Báo cáo chi tiết: Thẻ kho trên Excel tự động (Sử dụng SQL trong Excel kèm theo cách sử dụng hàm Data và Getonce trong A-Tools)
 • Báo cáo tổng hợp: Báo cáo tổng hợp hàng nhập theo nhà cung cấp, Báo cáo tổng hợp hàng xuất theo khách hàng
 • Báo cáo tổng hợp nhập xuất tồn
 • Báo cáo tổng hợp nhập xuất theo nhân viên
 • Báo cáo tổng hợp nhập xuất theo đối tượng
 • Báo cáo cảnh báo tồn kho an toàn
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *