Mẫu báo cáo quản trị nhân sự đơn giản

SQL Cho Excel 0 lượt xem

Đa số dữ liệu nhân sự hiện nay là 1 bảng Excel gồm rất nhiều cột thông tin để quản lý thông tin chi tiết của nhân sự. Theo phương pháp truyền thống, các báo cáo trích lọc nhân sự sẽ được lập thông qua kỹ thuật Filter trên Excel cùng với các hàm cơ bản và các kỹ thuật sao chép, cắt dán.

Tuy nhiên, bài viết này sẽ giới thiệu phương pháp làm báo cáo trích lọc nhân sự tùy biến nhanh và hiệu quả hơn rất nhiều so với phương pháp truyền thống:

Từ 1 sheets danh sách thông tin nhân sự đơn giản, các báo cáo được hoàn thành trong tích tắc:

  • Danh sách nhân sự có sinh nhật trong tháng: Chỉ cần thay đổi điều kiện tháng lựa chọn
  • Báo cáo tăng giảm biến động nhân sự theo tháng: Cũng chỉ cần thay đổi điều kiện tháng. Nếu lựa chọn điều kiện phòng ban thì sẽ lên chi tiết theo phòng ban, nếu không chọn thì lên tất cả các phòng ban
  • Báo cáo trạng thái nhân sự: Chỉ cần chọn điều kiện trạng thái đã nghỉ việc hay đang làm việc. Dữ liệu nguồn chỉ cần cập nhật ngày nghỉ việc

Ngoài ra, dựa trên phương pháp sử dụng SQL trên Excel, người quản trị có thể tạo ra đa dạng các báo cáo hơn như: Báo cáo nhân sự theo trình độ cấp bậc, Báo cáo nhân sự theo năm làm việc, Báo cáo nhân sự theo phòng ban, Báo cáo nhân sự theo chức danh….

Kỹ thuật sử dụng SQL trong Excel được đào tạo trong khóa học: Kỹ thuật tạo báo cáo động trên Excel và Add-in A-Tools
Download file mẫu miễn phí: TẠI ĐÂY

Tham khảo và đăng ký tham gia khóa học: TẠI ĐÂY

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *