Kiểm soát nhập liệu trường Date (ngày-tháng-năm) – Data Validation Date

Giúp người dùng giảm sai xót khi nhập sai, nhập nhầm trường date (dữ liệu ngày tháng năm) trong Excel

Chúng ta cùng xét tình huống sau: Nhập chứng từ phát sinh thực tế vào trong Excel, Yêu cầu cột ngày không được nhập, sửa vượt quá ngày hiện tại như hình ảnh động dưới đây:


Đây chính là chức năng Data Validation trong Excel. Đến đây mọi người sẽ thấy tò mò vì chúng ta hay dùng chức năng Data Validation List trong Excel. Trong bài viết này chúng ta sẽ sử dụng Data Validation Date.

Bạn hãy xem ảnh động dưới đây và thực hành theo:


Trong hướng dẫn thì ta sẽ kiểm soát trường dữ liệu ngày không được nhập vượt quá ngày hiện tại với tiêu chí chọn ở phần Data là Less than or equal to (tức nhỏ hơn hoặc bằng). Đến đây ta có thể suy ra ta có thể tạo Data Validation cho các dạng khác như: Greater than (Lớn hơn), Greater than or equal to (Lớn hơn hoặc bằng), Equal to (bằng), Less than (nhỏ hơn), Between (trong khoảng), Not between (không nằm trong khoảng)

Tương tự bạn có thể tự suy luận ra ứng dụng Data Validation Number để kiểm soát nhập dữ liệu trường số.

Hãy đăng ký tham gia khóa học Excel nâng cao cho người đi làm để chủ động ứng dụng Excel trong công việc: ĐĂNG KÝ
Liên hệ tư vấn đào tạo, đặt hàng thiết kế: {Đt+Zalo} 038 696 1334/ 0934 644 168, Email: vuthinh@bluesofts.net

Các bài mới

Các bài đã đăng

 
     
   
 
 
     
   
 

VIDEO HƯỚNG DẪN

 
     
   
 

CỘNG ĐỒNG