Hướng Dẫn Tạo Phiếu Thu Chi & Cách Thiết Lập In Ấn Tự Động Phiếu Thu Chi Trên Excel

Làm thế nào để in ấn Phiếu Thu/Phiếu Chi tự động trên Excel? Đây là công việc hằng ngày kế toán tiền mặt hay thủ quỹ. Tuy nhiên, hầu hết các bạn đang thực hiện hết sức thủ công, làm mất rất nhiều thời gian. Vì vậy, trong bài viết này Bluesofts sẽ hướng dẫn các bạn cách để tạo ra các phiếu Thu/Chị tự động trên Excel, đồng thời giới thiệu các phương pháp ứng dụng để giúp các bạn làm việc hiệu quả nhất.


Bước 1: Tải File tài liệu thực hành: Tại Đây

Bước 2: Tải phần mềm Add-In Atools để thực hiện các chức năng đọc số thành chữ, thiết lập in ấn tự động trên Excel: Tải phần mềm Add-in ATools

Bước 3: Thực hành theo VIDEO bài giảng "Hướng Dẫn Lập Phiếu Thu Chi & Cách thiết lập In Ấn Tự Động Trên Excel"

Đối với các bước thiết lập như VIDEO hướng dẫn các bạn đã có thể tự tay thiết kế ra chứng từ Phiếu Thu/Phiếu Chi tự động. Ngoài ra đối với tùy theo các tình huống thực tế trong quá trình làm việc các bạn có thể tùy chỉnh thêm để phù hợp với đặc điểm doanh nghiệp bạn hoặc tham khảo thêm các giải pháp hoặc chương trình đào tạo để nâng cao kỹ thuật sử dụng Excel:

+ Chương trình đào tạo Excel nâng cao tại Bluesofts

+ Hướng dẫn đọc số thành chữ trên Excel

+ Hướng dẫn thiết lập nhập liệu nâng cao trên Excel


Các bài mới

Các bài đã đăng

 
     
   
 
 
     
   
 

VIDEO HƯỚNG DẪN

 
     
   
 

CỘNG ĐỒNG