Hướng dẫn lập báo cáo tổng hợp trên Excel sử dụng Addin A-Tools

Với phương pháp sử dụng SQL trong Excel, Addin ATools cho phép người dùng làm 1 báo cáo bằng duy nhất 1 công thức. Cách sử dụng câu lệnh SQL trong Addin A-Tools tiết kiệm dung lượng file Excel hàng trăm lần và tăng tốc độ bảng tính nhanh hơn trên 30 lần.

Trong Video dưới đây sẽ hướng dẫn người dùng khai thác các từ khóa Select + From + Where + Group By + Order By và đặc biệt là kết hợp cùng các hàm thống kê để lên các báo cáo tổng hợp theo cách tự động, linh hoạt và nhanh nhất

Video hướng dẫn tạo báo cáo tổng hợp trên Excel bao gồm 05 ví dụ kèm theo 05 bài tập đều là các tình huống hay gặp, phổ biến trong thực tế mà gần như mọi doanh nghiệp đều cần. Các ví dụ bao gồm:

-          - Hướng dẫn làm báo cáo tổng hợp nhập xuất theo khoảng thời gian tự động

-          - Hướng dẫn làm báo cáo tổng hợp bán hàng theo giá bán

-          - Hướng dẫn tìm đơn giá bán lớn nhất của từng mặt hàng

-          - Hướng dẫn làm làm báo cáo tồn kho cuối kỳ hoặc tồn kho đến thời điểm bất kỳ

-          - Hướng dẫn làm báo cáo tổng hợp nhập xuất tồn tự động theo mẫu chuẩn

Và 05 bài tập đính kèm gồm:

-          - Lập báo cáo tổng hợp nhập xuất trên Excel thể hiện cả số lượng và thành tiền

-          - Tìm đơn giá mua lớn nhất và nhỏ nhất của từng mặt hàng

-          - Lập báo cáo tổng hợp mua hàng theo giá mua

-          - Lập thẻ kho trên Excel với phần tồn và số dư đầu kỳ được tính toán tự động bằng công thức

-          - Lập báo cáo tổng hợp nhập xuất tồn thể hiện cả số lượng và thành tiền
Download file Excel quản lý kho hàng tự động với SQL trong Excel: DOWNLOAD

Kỹ thuật sử dụng SQL trong Excel lập báo cáo tổng hợp là một phần trong chương trình đào tạo Kỹ thuật chuẩn hóa dữ liệu và tạo báo cáo động trên Microsofts Excel và Add-in A-Tools tại Bluesofts

Đăng ký tham gia khóa học: ĐĂNG KÝ

Liên hệ tư vấn đào tạo, đặt hàng thiết kế: {Đt+Zalo} 038 696 1334/ 0934 644 168, Email: vuthinh@bluesofts.net

Các bài mới

Các bài đã đăng

 
     
   
 
 
     
   
 

VIDEO HƯỚNG DẪN

 
     
   
 

CỘNG ĐỒNG