Hướng dẫn lập báo cáo tổng hợp trên Excel sử dụng Addin A-Tools

Tạo Báo Cáo Động 0 lượt xem

Trong Video dưới đây sẽ hướng dẫn người dùng khai thác các từ khóa Select + From + Where + Group By + Order By và đặc biệt là kết hợp cùng các hàm thống kê để lên các báo cáo tổng hợp theo cách tự động, linh hoạt và nhanh nhất

Video hướng dẫn tạo báo cáo tổng hợp trên Excel bao gồm 05 ví dụ kèm theo 05 bài tập đều là các tình huống hay gặp, phổ biến trong thực tế mà gần như mọi doanh nghiệp đều cần. Các ví dụ bao gồm:

          – Hướng dẫn làm báo cáo tổng hợp nhập xuất theo khoảng thời gian tự động

          – Hướng dẫn làm báo cáo tổng hợp bán hàng theo giá bán

          – Hướng dẫn tìm đơn giá bán lớn nhất của từng mặt hàng

          – Hướng dẫn làm làm báo cáo tồn kho cuối kỳ hoặc tồn kho đến thời điểm bất kỳ

          – Hướng dẫn làm báo cáo tổng hợp nhập xuất tồn tự động theo mẫu chuẩn

Và 05 bài tập đính kèm gồm:

          – Lập báo cáo tổng hợp nhập xuất trên Excel thể hiện cả số lượng và thành tiền

          – Tìm đơn giá mua lớn nhất và nhỏ nhất của từng mặt hàng

          – Lập báo cáo tổng hợp mua hàng theo giá mua

          – Lập thẻ kho trên Excel với phần tồn và số dư đầu kỳ được tính toán tự động bằng công thức

          – Lập báo cáo tổng hợp nhập xuất tồn thể hiện cả số lượng và thành tiền
Download file Excel quản lý kho hàng tự động với SQL trong Excel: DOWNLOAD

Kỹ thuật sử dụng SQL trong Excel lập báo cáo tổng hợp là một phần trong chương trình đào tạo Kỹ thuật chuẩn hóa dữ liệu và tạo báo cáo động trên Microsofts Excel và Add-in A-Tools tại Bluesofts

Đăng ký tham gia khóa học: ĐĂNG KÝ

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *