HƯỚNG DẪN LÀM THẺ KHO TRÊN EXCEL TỰ ĐỘNG

Excel Kế Toán 0 lượt xem

Trong thực tế, việc lập thẻ kho hay sổ chi tiết hàng hóa trên phần mềm hay trên Excel đều rất quan trọng. Một mặt là theo quy định của Bộ tài chính. Mặt khác là người theo dõi kho sẽ dễ nhìn nhận chi tiết việc nhập xuất hơn. Ví dụ: Nguyên nhân xảy ra âm kho hàng hóa, theo dõi phát sinh chi tiết nhập xuất hàng hóa, cách tính tồn kho tức thời trên Excel…

Sau đây là các bước hướng dẫn chi tiết lập thẻ kho tự động trên Excel bằng Công cụ Addin Atools.

Bước 01: Lập mẫu thẻ kho trên Excel theo TT133

Ở đây chỉ là các kỹ thuật căn chỉnh, trang trí Excel ở mức cơ bản nên người dùng Excel hoàn toàn chủ động được việc tạo mẫu này.

Bước 02: Đặt Name cho các vùng dữ liệu của các sheets và tạo nhập liệu nâng cao cho Sheet Thẻ kho trong Addin Atools

          – Đặt Name cho các Sheets: DMVT, DMKHO, DKHO, DMTK, DMKH

          – Tạo nhập liệu nâng cao cho Sheet Thẻ kho:

           + Nhập liệu nâng cao với Name DMKHO để điền 02 thông tin Mã kho và tên kho tự động

           + Nhập liệu nâng cao với Name DMVT để điền 03 thông tin Mã hàng, tên hàng và đơn vị tính

Bước 03: Lấy số tồn kho đầu kỳ và lập công thức tính phát sinh, tồn kho cuối kỳ

          – Tính tồn kho đầu kỳ: Có nhiều cách để lấy số tồn kho đầu kỳ như dùng hàm Vlookup kết hợp với Iferror, Công thức Mảng hoặc dùng hàm Index và Match…

          – Lập công thức tính cộng phát sinh nhập xuất và tồn cuối kỳ: Dùng hàm Sum và phép tính cộng trừ

Bước 04: Lập câu lệnh truy vấn sử dụng SQL trong Excel của Addin Atools theo dữ liệu các cột của thẻ kho

Các câu lệnh SQL trong Excel và các hàm trong Addin ATools gồm có: Select, From, Where, IIF, Data, Getonce và các đối tượng Range, Cell

Bước 05: Dùng hàm BS_SQL trong Addin Atools để trỏ tới câu lệnh SQL trong Excel đã lập ở trên và tự động hóa dữ liệu

          – Hàm BS_SQL: Trỏ tới ô đặt câu lệnh SQL trong Excel vừa tạo và thêm 02 tùy chọn gồm: HR=NO và INSERT=YES để không điền dòng tiêu đề và tự động chèn, co giãn dòng dữ liệu trả về

          – Nối với hàm Left để tự động chạy dữ liệu khi chọn mã hàng và mã kho.

Như vậy, chỉ với 05 bước hướng dẫn lập thẻ kho trên Excel tự động bằng công cụ Addin Atools, chúng ta đã tạo ra 1 sheet Thẻ kho có thể in thẻ kho cho tất cả mã hàng và mã kho (hay tất cả các thẻ kho chỉ trong 1 Sheet hoặc lập tất cả các thẻ kho chỉ bằng 1 lần tạo). Và một điều đột phá ở đây là chỉ cần duy nhất 1 công thức BS_SQL ta có thể điền dữ liệu cho tất cả các cột của thẻ kho.

Ngoài ra, với cách lập thẻ kho trên Excel tự động bằng Addin Atools, file Excel quản lý kho hàng tự động sẽ rất nhanh, nhẹ và đặc biệt công thức hoàn toàn do người dùng chủ động. Từ bài hướng dẫn làm thẻ kho trên Excel này, người lập hoàn toàn có thể tự thay đổi các trường thông tin trên báo cáo, số cột dữ liệu trả về sao cho phù hợp với yêu cầu quản lý kho hàng nội bộ theo đặc thù riêng của từng doanh nghiệp.

Tải file Excel mẫu thẻ kho tự động: DOWNLOAD

Tải và hướng dẫn cài đặt Addin ATools Free: DOWNLOAD

Tham gia khóa học Kỹ thuật lập báo cáo động trên Microsofts Excel và Addin Atools để chủ động thiết kế file và lập báo cáo theo đặc thù doanh nghiệp: ĐĂNG KÝ

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *