HƯỚNG DẪN CÁCH TẠO MACRO TRÊN EXCEL

Như các bạn đã biết để thực hiện tự động hóa các lệnh cần thực hiện trên Excel bạn cần biết cách tạo ra các Macro để có thể thực hiện công việc tự động này. Vậy làm thế nào? để có thể tạo ra các Macro để can thiệp vào các đối tượng trên Excel, trong bài viết này Bluesofts sẽ hướng dẫn với các bạn cách tạo ra một Macro đơn giản sẽ được thực hiện sau khi nhấp chuột vào nút lệnh.

1. Bật thẻ Tab Develop trên Excel

Bước 1: Tích chuột phải vào thanh Ribon chọn Customise the Ribbon

Bước 2: Tích chọn thẻ Developer cần hiển thị / OK

Sau khi tích chọn Ok trên Excel sẽ xuất hiện thêm thẻ DEVELOPER tại thanh này bạn có thể vào môi trường lập trình trong VBA hay tạo ra các nút lệnh để chạy các Macro

2.Tạo nút lệnh Macro trong thẻ Developer

Bước 1: Tại Menu Deverloper / Insert / Chọn Command Button trong ActiveX control

Bước 2: kéo thả nút bẩm trên Excel để tạo ra nút bấm.

Bước 3: Click đúp chuột để tạo một câu lệnh Macro trên Excel

Bước 4: Sau khi tạo xong macro bỏ tích Design Mode

Bước 5: Chạy câu lệnh Macro bằng cách nhấp chuột vào nút lệnh

Xem tiếp: 

Các bài mới

 
     
   
 
 
     
   
 

VIDEO HƯỚNG DẪN

 
     
   
 

CỘNG ĐỒNG