Giáo trình kế toán hàng tồn kho Phần 1: hướng dẫn thiết lập danh mục chuyển số dư đầu kỳ

Đối với công tác theo dõi quản lý hàng tồn kho việc chuyển số dư đầu kỳ của kế toán, hay thủ kho như thế nào? Làm cách làm để chuyển đúng số dư đầu kỳ. Đặc biệt là các bạn kế toán mới đi làm rất dễ xảy ra sai sót vì vậy trong bài hướng dẫn này Bluesofts sẽ hướng dẫn các bạn hiểu được ý nghĩa của việc chuyển số dư cũng như các bước chi tiết để có thể chuyển dữ liệu lên ứng dụng quản lý hàng hàng tồn kho lên Excel như sau:

1.Số dư đầu kỳ là gì?

Số dư đầu kỳ của hàng tồn kho phản ảnh số lượng cũng như giá trị của hàng hóa tồn kho vào thời điểm đầu kỳ. Số liệu này sẽ được lấy từ số dư cuối kỳ trước chuyển sang

VD: ngày 31/12/2016 công ty Phương Ninh tồn kho 10 chiếc máy in Canon trị giá 20.000.000 thì sang ngày 01/01/2017 đây sẽ chính là số dư đầu kỳ của năm 2017.

2.  2.Các bước chuyển số dư đầu kỳ lên ứng dụng quản lý hàng tồn kho trên Excel

Bước 1: Thiết lập hệ thống danh mục đầu kỳ.

Đây là hệ thống các danh mục mà các bạn xây dựng để thực hiện nhập liệu trong quá trình nhập liệu, hệ thống danh mục đầu kỳ bao gồm:

        + Danh mục người bán:

        +Danh mục khách hàng:

        +Danh mục vật liệu sản phẩm hàng hóa:

        + Danh mục kho:

        + Danh mục nhân viên:

Đối với những danh mục này các bạn sẽ dựa theo thông tin tại giáo trình cuối bài viết để chuyển số liệu lên ứng dụng phân hệ danh mục trên ứng dụng.

Bước 2: Chuyển số dư đầu kỳ.

        + Tại đây bạn sẽ lấy các thông tin của bảng tổng hợp nhập tồn từ đó nhập các thông tin vào bảng kê nhập trên ứng như VIDEO hướng dẫn.

Các bài mới

 
     
   
 
 
     
   
 

VIDEO HƯỚNG DẪN

 
     
   
 

CỘNG ĐỒNG