GIAO TRÌNH DẠY KẾ TOÁN

Hướng đẫn lập báo cáo tình hình tài chính theo mẫu B01a-DNN theo thông tư 133/2016/TT-BTC

Hướng đẫn lập báo cáo tình hình tài chính theo mẫu B01a-DNN theo thông tư 133/2016/TT-BTC

Báo cáo tình hình tài chính hay còn gọi là bảng cân đối kế toán là một trong những báo cáo hết sức quan trọng trong bộ báo cáo tài chính. Theo thông tư 133/2016/TT-BTC thông tư này có hiệu lực 01/01/2017 đối với bộ báo cáo tài chính năm 2017 đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang áp dụng theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC sẽ phải chuyển sang lập báo

  • |
  • (0) comments
  • |
  • Tags:  
Giáo trình kế toán hàng tồn kho Phần 1: hướng dẫn thiết lập danh mục chuyển số dư đầu kỳ

Giáo trình kế toán hàng tồn kho Phần 1: hướng dẫn thiết lập danh mục chuyển số dư đầu kỳ

Đối với công tác theo dõi quản lý hàng tồn kho việc chuyển số dư đầu kỳ của kế toán, hay thủ kho như thế nào? Làm cách làm để chuyển đúng số dư đầu kỳ. Đặc biệt là các bạn kế toán mới đi làm rất dễ xảy ra sai sót vì vậy trong bài hướng dẫn này Bluesofts sẽ hướng dẫn các bạn hiểu được ý nghĩa của việc chuyển số dư cũng như các bước chi tiết để có

  • |
  • (0) comments
  • |
  • Tags:  
 
     
Thông báo khai giảng BlueSofts