File mẫu bảng chấm công theo giờ bằng Excel-Chấm công theo giờ vào ra và tính số phút đi muộn về sớm

File Excel bảng chấm công trên Excel tự động thay đổi ngày, thứ và định dạng động bôi màu cột ngày chủ nhật khi người dùng chọn tháng. Công thức tính số phút trong Excel gồm số phút đi muộn và số phút về sớm được tạo sẵn. Dữ liệu nhập chấm công được nhập theo giờ, phút, giây trên Excel. Hoàn toàn có thể mở rộng thêm Công thức, Cách tính và hàm tính thời gian làm việc trên Excel cho file dựa vào công thức tính số phút đi muộn về sớm.

Video giới thiệu chi tiết file Excel mẫu chấm công theo giờ:

Đăng ký tham gia khóa học: Excel nâng cao cho người đi làm của Bluesofts

Các kỹ thuật ứng dụng để thiết kế bảng chấm công theo giờ trên Excel gồm có:

  •       Kỹ thuật dùng các hàm thời gian trong Excel cơ bản: Date, Day, Month, Weekday, Time, Minute, Hour
  •       Kỹ thuật dùng hàm lồng ghép và xử lý chuỗi trong Excel cơ bản: Choose, If
  •       Kỹ thuật ứng dụng công thức mảng trong Excel nâng cao
  •       Kỹ thuật Conditional Formatting phối hợp với công thức động (Conditional Formatting Use a formula)

Tiện ích của File Excel:

  •       Có sẵn công thức tính số phút trong Excel: Tính số phút đi muộn, tính số phút về sớm
  •       Thiết lập sẵn hàm định dạng format màu cho ngày chủ nhật
  •       Tự động hiển thị các thứ trong tuần của bảng chấm công trong Excel

Đăng ký tham gia khóa học Excel nâng cao cho người đi làm của Bluesofts: TẠI ĐÂY

Link download File chấm công mẫu bằng Excel: TẠI ĐÂY

Liên hệ tư vấn đào tạo, đặt hàng thiết kế: {Đt+Zalo} 038 696 1334/ 0934 644 168, Email: vuthinh@bluesofts.net

Các bài mới

Các bài đã đăng

 
     
   
 
 
     
   
 

VIDEO HƯỚNG DẪN

 
     
   
 

CỘNG ĐỒNG