Định dạng nâng cao trường số trong Excel

Phương pháp định dạng động kiểu số mà không cần dùng hàm, công thức Excel


Chúng ta có tình huống phải tính lãi lỗ = doanh thu - chi phí
Bình thường chúng ta sẽ phải dùng hàm Text, kết hợp hàm If, và Conditional Formatting để ra được kết quả như thế này. Nhưng bằng định dạng nâng cao, chúng ta chỉ cần lấy cột doanh thu - chi phí và kết quả tự điền lãi lỗ, tự tô màu theo kết quả. Điều này mang lại lợi ích rất lớn, 1 phần chúng ta có thể dùng cột Lãi lỗ để đi tính toán tiếp, mặt khác bảng tính của chúng ta sẽ chuyen nghiệp hơn rất nhiều.
Tương tự chúng ta có thể ứng dụng cho nhiều tình huống tổng hợp thống kê và tính toán khác.

Liên hệ tư vấn đào tạo, đặt hàng thiết kế: {Đt+Zalo} 038 696 1334/ 0934 644 168, Email: vuthinh@bluesofts.net

Các bài mới

Các bài đã đăng

 
     
   
 
 
     
   
 

VIDEO HƯỚNG DẪN

 
     
   
 

CỘNG ĐỒNG