Đếm giá trị trùng nhau trên Excel và ứng dụng làm báo cáo tổng hợp bán hàng đơn giản

Bài viết hướng dẫn 2 cách thực hiện bằng Kỹ thuật công thức mảng trong Excel và Kỹ thuật tạo báo cáo động SQL trong Excel

Video hướng dẫn chi tiết:

Cách sử dụng công thức mảng: Mỗi một cột của báo cáo sẽ phải tạo một công thức hoặc ứng dụng chức năng Excel để hình thành kết quả cho báo cáo gồm:

  • Kỹ thuật loại bỏ giá trị trùng – Lấy ra danh sách duy nhất
  • Kỹ thuật dùng công thức mảng để đếm giá trị trùng – Đếm số phát sinh nhiều điều kiện
  • Kỹ thuật dùng công thức mảng để tính tổng nhiều điều kiện

Cách sử dụng SQL trong Excel: Chỉ cần dùng 1 công thức duy nhất để tạo ra kết quả của báo cáo rất linh hoạt và tùy biến cho người dùng

02 cách thực hiện trên được Bluesofts đào tạo trong chương trình:

  • Excel nâng cao cho người đi làm
  • Kỹ thuật tạo báo cáo động trên Excel và Add-in A-Tools

Liên hệ tư vấn đào tạo, đặt hàng thiết kế: {Đt+Zalo} 038 696 1334/ 0934 644 168, Email: vuthinh@bluesofts.net

Các bài mới

Các bài đã đăng

 
     
   
 
 
     
   
 

VIDEO HƯỚNG DẪN

 
     
   
 

CỘNG ĐỒNG