Chia sẻ Mẫu sổ cái tài khoản trên Excel + Cách lập sổ cái tài khoản trên Excel

Sổ cái là gì? Mẫu sổ cái cũng như cách lập ra sổ cái trên Excel như thế nào? Tuy hiện tại các phần mềm kế toán đã có đầy đủ các mẫu sổ cái, tuy nhiên trong quá trình phát sinh nếu các bạn cần thực hiện việc lập và phân tích các dữ liệu này trên Excel hoặc để hiểu rõ hơn về sổ cái tài khoản là gì?

Trong bài viết này hocexcelnangcao.net sẽ hướng dẫn cho các bạn chi tiết các bước để các bạn có thể hiểu và nắm rõ được kỹ thuật lập ra các sổ cái trên Excel như sau:

1. Sổ cái tài khoản là gì?

Sổ cái dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong từng kỳ và trong một niên độ kế toán theo các tài khoản kế toán được quy định trong chế độ tài khoản kế toán áp dụng cho doanh nghiệp. Số liệu kế toán trên Sổ Cái phản ánh tổng hợp tình hình tài sản, nguồn vốn, tình hình và kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

2. Cách lập sổ cái tài khoản trên ExcelBước 1: Chuẩn bị dữ liệu nguồn và mẫu sổ chi tiết các tài khoản trên Excel theo thông tư số 133 hoặc theo thông tư số 200
Dữ liệu nguồn gồm: Dữ liệu hoặc sổ nhật ký chung và danh mục tài khoản
Tải mẫu sổ cái tài khoản trên Excel: Tại đây
Bước 2: Dựa vào dữ liệu từ danh mục tài khoản tiến hành lấy số dư tài khoản trên sổ cái bằng cách sử dụng hàm VLookup
+ Công thức tính số dư Nợ đầu kỳ: =VLOOKUP(C4,DMTK!$A$4:$E$146,4,0)
+ Công thức tính số dư có đầu kỳ: =VLOOKUP(C4,DMTK!$A$4:$E$146,5,0)
Bước 3: Sử dụng các hàm If và các phép toán Logic trên Excel để lấy ra các dòng báo cáo chi tiết
+ Công thức lấy ra dữ liệu chi tiết: =IF((('NKC-Details'!F4=$C$4)+('NKC-Details'!G4=$C$4))*('NKC-Details'!B4>=NGAY1)*('NKC-Details'!B4<=NGAY2),'NKC-Details'!B4,"")
+ Đối với các cột dữ liệu còn lại như Số hiệu, ngày chứng từ, diễn giải,... Các bạn sẽ dựa theo số liêu bảng dữ liệu nguồn để lấy ra để thay bằng cách tọa độ các cột dữ liệu tương ứng
Bước 4: Tính tổng phát sinh trong kỳ + Số dư cuối kỳ
+ Số liệu phát sinh trong kỳ các bạn sử dụng hàm SUM để chọn vùng thành tiền phát sinh trong kỳ
+ Công thức tính số dư Nợ cuối kỳ: =MAX(Thành tiền dư Nợ đầu kỳ + Thành tiền Nợ phát sinh trong kỳ - Thành tiền dư Có trong kỳ - Thành tiền Có phát sinh trong kỳ , 0)
+ Công thức tính số dư Có cuối kỳ: =MAX(Thành tiền dư Có đầu kỳ + Thành tiền Có phát sinh trong kỳ - Thành tiền dư Nợ trong kỳ - Thành tiền Nợ phát sinh trong kỳ , 0)

3. Nhược điểm của phương pháp tạo sổ chi tiết bằng hàm Excel thuần túy

+ Phải tạo công thức thừa đối với trường hợp bên bảng dữ liệu nguồn có bao nhiêu dòng dữ liệu thì trên sổ cái tài khoản sẽ có bấy nhiêu dòng dữ liệu công thức => làm nặng và chậm File Excel do phải làm thừa quá nhiều dòng công thức
+ Trong quá trình lập báo cáo nếu xảy ra trường hợp chèn dòng hoặc xóa dòng bên bảng dữ liệu nguồn sẽ làm công thức bên sổ cái bị lỗi => Sẽ xảy ra sai sót, phải kiểm soát lại toàn bộ công thức
+ Mất quá nhiều thời gian để lập ra các mẫu sổ cái tài khoản hay các báo cáo chi tiết theo phương pháp sử dụng hàm truyền thống

Trên đây hocexcelnangcao.net đã hướng dẫn xong cho các bạn các sử dụng hàm Excel truyền thống trên Excel để lập lên sổ cái tài khoản, tuy nhiên đối với phương pháp này gặp phải rất nhiều các nhược điểm như bài viết đã chia sẻ. Vì vậy các bạn có thể tham khảo thêm phương pháp sử dụng ngôn ngữ SQL trên Excel để lập các sổ cái tài khoản này theo phương pháp đặc biệt này: Tham khảo bài viết hướng dẫn lập báo cáo sổ cái tài khoản bằng ngôn ngữ SQL
Tham khảo chương trình đào tạo Excel cho người đi làm nhằm nâng cao chất lượng làm việc tăng cơ hội thăng tiến trong công việc:
+ Khóa học Excel nâng cao cho người đi làm
+ Khóa học lập báo cáo động trên Excel
+ Khóa học lập trình VBA từ cơ bản đến nâng cao


Các bài mới

Các bài đã đăng

 
     
   
 
 
     
   
 

VIDEO HƯỚNG DẪN

 
     
   
 

CỘNG ĐỒNG