Cách xây dựng danh sách nhóm, người dùng kết nối khi làm việc chung trên Excel bằng Add-In A-Tools

Công việc sử dụng File Excel để làm việc là một trong những giải pháp đang được rất nhiều doanh nghiệp ứng dụng trong công việc theo dõi và quản lý của mỗi đơn vị. Tuy nhiên đối với công việc sử dụng chung File Excel sẽ đã ra rất nhiều các yêu cầu liên quan tới việc quản trị người dùng thuộc các bộ phận khác nhau để có thể phân quyền cho từng bộ phận có thể làm việc trong các phân vùng quy định, đối với các giải pháp có thể sử dụng chung File Excel hiện nay thì những giải pháp này hầu như không thể thiết lập phân quyền. Vì vậy trong bài viết ngay hôm nay Bluesofts xin gửi các bạn cách xây dựng nhóm, người dùng trong bộ giải pháp chia sẻ sẻ Excel qua mạng cho nhiều người cùng làm việc.


1. Cách thêm nhóm người dùng xây dựng danh sách nhóm khi sử dụng Atools để chia sẻ File Excel cho nhiều người làm việc chung


Trong màn hình “Quản trị máy chủ”, từ cửa sổ bên trái chọn “Nhóm và Người dùng”, màn hình bên phải sẽ xuất hiện chức năng quản trị nhóm và người dùng.Tại giao diện quản trị máy chủ bạn có thể tiến hành thêm nhóm mới (không giới hạn số nhóm có thể thêm). Ngoài ra mỗi nhóm sẽ có chung quyền các máy khách kết nối và làm việc chung trên file Excel

2.  Cách thêm các User thuộc nhóm

Khi đã khởi tạo thành công các nhóm người sử dụng bạn có thể tiến hành thêm các User thuộc các nhóm người dùng đó.

+ Trưởng nhóm: Nếu tích chọn thì những User này sẽ quyền phê duyệt dữ liệu và kiểm soát việc nhập liệu sửa xóa dữ liệu của các User trong cùng một nhóm. Bạn có thể tham khảo thêm bài viết hướng dẫn phê duyệt dữ liệu khi chia sẻ File Excel cho nhiều người sử dụng: Tại Đây

+ Đã kết nối: Kiểm soát tình trạng các máy khách kết nối làm việc

+ Không hoạt động: Nếu bạn tích chọn ở trạng thái này thì User đó sẽ không được quyền kết nối dù đã có tên trong nhóm người dùng
Như vậy rất đơn giản các bạn đã có thể tiến hành xây dựng thành công các nhóm người sử dụng để có thể tiến hành thiết lập phân quyền cho từng nhóm User có thể kết nối và làm việc chung trên một File Excel. Để có thể thiết lập phân quyền cho các nhóm User bạn có thể tham khảo TẠI ĐÂY.

Tham khảo thêm các bài viết sử dụng phần mềm Add-In A-Tools để chia sẻ File Excel cho các máy cùng kết nối và làm việc:
Các bài mới

Các bài đã đăng

 
     
   
 
 
     
   
 

VIDEO HƯỚNG DẪN

 
     
   
 

CỘNG ĐỒNG