Cách xây dựng danh sách nhóm, người dùng kết nối khi làm việc chung trên Excel bằng Add-In A-Tools

Chia sẻ Excel Qua Mạng 0 lượt xem


1. Cách thêm nhóm người dùng xây dựng danh sách nhóm khi sử dụng Atools để chia sẻ File Excel cho nhiều người làm việc chung

Trong
màn hình “Quản trị máy chủ”, từ cửa sổ bên trái chọn “Nhóm và Người dùng”, màn
hình bên phải sẽ xuất hiện chức năng quản trị nhóm và người dùng.

 

 

 

Tại giao diện quản trị máy chủ bạn có thể tiến hành thêm nhóm mới (không giới hạn số nhóm có thể thêm). Ngoài ra mỗi nhóm sẽ có chung quyền các máy khách kết nối và làm việc chung trên file Excel

 

 

2.  Cách thêm các User thuộc nhóm

Khi đã khởi tạo thành công các nhóm người sử dụng bạn có thể tiến hành thêm các User thuộc các nhóm người dùng đó.

+ Trưởng nhóm: Nếu tích chọn thì những User này sẽ quyền phê duyệt dữ liệu và kiểm soát việc nhập liệu sửa xóa dữ liệu của các User trong cùng một nhóm. Bạn có thể tham khảo thêm bài viết hướng dẫn phê duyệt dữ liệu khi chia sẻ File Excel cho nhiều người sử dụng: Tại Đây

+ Đã kết nối: Kiểm soát tình trạng các máy khách kết nối làm việc

+ Không hoạt động: Nếu bạn tích chọn ở trạng thái này thì User đó sẽ không được quyền kết nối dù đã có tên trong nhóm người dùng Như vậy rất đơn giản các bạn đã có thể tiến hành xây dựng thành công các nhóm người sử dụng để có thể tiến hành thiết lập phân quyền cho từng nhóm User có thể kết nối và làm việc chung trên một File Excel. Để có thể thiết lập phân quyền cho các nhóm User bạn có thể tham khảo TẠI ĐÂY.

Tham khảo thêm các bài viết sử dụng phần mềm Add-In A-Tools để chia sẻ File Excel cho các máy cùng kết nối và làm việc:

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *