Cách tạo máy chủ và kết nối khi chia sẻ Excel Online trực tuyến cho nhiều người cùng làm việc bằng Add-In ATools

Để có thể chia sẻ Excel Online trực tuyến qua mạng LAN, Internet đồng thời bạn muốn quản trị và phần quyền cho các máy khách có thể truy cập làm việc một cách hiệu quả mà vẫn đảm bảo được bảo mật an toàn dữ liệu, do cơ chế làm việc chung có thể dẫn tới nhiều tính huống xóa sửa dữ liệu của nhau hoặc truy cập hay sửa xóa toàn bộ File dữ liệu. Vì vậy trong bài viết này Bluesofts sẽ hướng dẫn các bạn các tạo máy chủ để có thể chia sẻ bất kỳ File Excel trên chính máy tính của các bạn để có thể cho nhiều người cùng sử dụng làm việc.
1. 
Cách tạo máy chủ, thêm File Excel khi chia sẻ Online qua mạng LAN và Internet bằng Add-In ATools


Bước 1: Tải và cài đặt phần mềm Add-In Atools: Tham khảo bài viết TẠI ĐÂY.

Bước 2: Khới tạo máy chủ bằng phần mêm Add-In Atools để chia sẻ File Excel Online trực tuyến

Đối với việc tạo máy chủ bạn có thể lựa chọn bất kỳ máy tính nào để làm máy chủ có thể là máy tính cá nhân, máy tính trong công ty hoặc máy chủ mà đơn vị bạn mua hoặc thuê

Lưu ý: các máy tính sử dụng để làm máy chủ cần cài đặt Excel & phần mềm Add-In Atools

 

+ Từ menu A-Tools, bấm chọn chức năng “Tạo máy chủ”

+ Tên máy chủ: những máy khách (clients) kết nối tới máy tính này phải sử dụng tên hoặc địa chỉ IP để kết nối.

+ Tên người dùng: Tên hệ thống cung cấp ban đầu là “admin”. Sau khi truy cập vào bằng tên này, người dùng có thể tạo lại danh sách các tên được truy cập.

+ Mật khẩu: với tên “admin” thì mật khẩu để trống.

Chỉ những người có tên truy cập (tài khoản) và mật khẩu thì mới chạy được chức năng máy chủ và máy khách (Excel Network: Excel Server; Excel Client).

Bước 3: Thêm File Excel cần chia sẻ Online cho các máy khách kết nối cùng làm việc

Từ menu A-Tools, chạy chức năng “Quản trị máy chủ”. Khi màn hình hiện ra, từ cửa sổ bên trái hãy chọn mục “Cơ sở dữ liệu”, màn hình bên phải sẽ xuất hiện chức năng quản trị cơ sở dữ liệu.

+ Thêm chia sẻ: thêm tệp CSDL Excel vào danh sách quản trị của máy chủ

Bước 4: Gở bỏ File Excel không muốn chia sẻ quản trị việc kết nối của các máy khách khi chia sẻ Excel online trực tuyến bằng Add-In Atools

 Chọn File Excel không muốn chia sẻ/Gỡ bỏ

+ Gỡ bỏ: gỡ bỏ tệp CSDL khỏi danh sách quản trị của máy chủ

+ Ngắt kết nối: Nếu tập tin này đang có các user mở ở các máy khách nó sẽ có màu xanh, chọn và bấm “Ngắt kết nối” thì tập tin này ở tất cả các máy khách đang mở sẽ đóng lại. Việc này cần thiết khi bạn muốn ngừng chia sẻ để sửa chữa hay nâng nó trên máy chủ.

2.      2. Cách kết nối từ máy khách khi chia sẻ File Excel qua mạng LAN, Internet bằng Add-In Atools

Sau khi đã khởi tạo máy chủ và thêm các File Excel để chia sẻ. Máy chủ sẽ lấy thông tin IP của máy tính trong mạng LAN, hoặc Internet đồng thời gửi cho các máy khách sau đó máy khách sẽ tiến hành kết nối vào máy chủ để mở File Excel làm việc

 

+ Từ menu A-Tools, bấm chọn chức năng “Kết nối”

+ Tên máy chủ: những máy khách (clients) kết nối tới máy tính này phải sử dụng tên hoặc địa chỉ IP để kết nối. Ở ví dụ trên tôi sẽ sử dụng là máy chủ của công ty Bluesofts nên IP là bluesofts.net. Còn thực tế sẽ là IP máy chủ theo phần 1 đã hướng dẫn.

+ Tên người dùng: Tên hệ thống cung cấp ban đầu là “User”.

+ Mật khẩu: với tên “User” thì mật khẩu để trống.

Sau khi kết nối các máy khách sẽ tiến hành mở các Sheet hoặc các vùng dữ liệu được máy chủ phân quyền / Mở vùng để kết nối làm việc. Khi các máy khách nhập dữ liệu sẽ truyền lập tức lên máy chủ

Trên đây các bước hướng dẫn chi tiết cách tạo máy chủ và kết nối từ máy khách khi sử dụng Add-In Atools để chia sẻ File Excel online trực tuyến qua mạng LAN, hoặc Internet cho nhiều người cùng sử dụng và nhập liệu. Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm các bài viết để có thể sử dụng và khai thác thêm những chức năng khác về quản trị và phân quyền khi chia sẻ File Excel qua mạng.

+Giới thiệu về giải pháp chia sẻ Excel Online trực tuyến qua mạng LAN, Internetbằng Add-In Atools

+ Hướng dẫn cách tạo nhóm người dùng và thiết lập phân quyền cho các nhóm khi chia sẻ Excel qua mạng

Các bài mới

Các bài đã đăng

 
     
   
 
 
     
   
 

VIDEO HƯỚNG DẪN

 
     
   
 

CỘNG ĐỒNG