Cách sử dụng hàm DATEDIF trong Excel dễ hiểu nhất – Hướng dẫn qua tình huống vui

Sử dụng Hàm DATEDIF để tính toán khoảng cách thời gian giữa 2 thời điểm (thời điểm bắt đầu – Start date và thời điểm kết thúc – End date) theo các dạng cấu trúc định dạng thời gian

Hãy cùng xem hình ảnh động dưới đây và thử tạo ra 1 bảng tương đương để hiểu hơn về cách dùng hàm DATEDIF và định dạng thời gian (Format Cell Hour, Minute, Second)


Hãy đăng ký tham gia khóa học Excel nâng cao cho người đi làm để chủ động ứng dụng Excel trong công việc: ĐĂNG KÝ
Liên hệ tư vấn đào tạo, đặt hàng thiết kế: {Đt+Zalo} 038 696 1334/ 0934 644 168, Email: vuthinh@bluesofts.net

Các bài mới

Các bài đã đăng

 
     
   
 
 
     
   
 

VIDEO HƯỚNG DẪN

 
     
   
 

CỘNG ĐỒNG