Cách sử dụng hàm Choose kết hợp với hàm Weekday để tính ra thứ mấy trong tuần trên Excel

Cách sử dụng hàm Choose như thế nào? và khai thác như thế nào cho hiệu quả nhất. Vì vậy trong bài viết ngày hôm nay Bluesofts xin chia sẻ với các bạn cách sử dụng cấu trúc và cách sử dụng hàm Choose cũng như cách kết hợp hàm choose và hàm Weekday để lấy ra thứ mấy trong tuần cụ thể như sau:1. Cấu trúc và cách sử dụng dụng hàm Choose trên Excel?

Hàm Choose là hàm giúp trả kết quả vị trí trong chuỗi các giá trị. Đây là một hàm khá phổ biến thường được kết hợp với các hàm thống kê để thực hiện tính toán và tìm dữ liệu trên Excel
Cấu trúc hàm Choose:
=CHOOSE(index_num, value1, [value2], ...)
+ Index_num    Bắt buộc. Xác định chọn đối số giá trị nào. Index_num phải là số từ 1 đến 254 hoặc công thức hay tham chiếu đến ô chứa số từ 1 đến 254.
Nếu index_num là 1, CHOOSE trả về value1; nếu nó là 2, CHOOSE trả về value2; v.v..
Nếu index_num nhỏ hơn 1 hoặc lớn hơn số của giá trị cuối cùng trong danh sách, CHOOSE trả về giá trị lỗi #VALUE! .
Nếu index_num là phân số, nó bị cắt cụt đến số nguyên thấp nhất trước khi được dùng.
+ Value1, value2, ...     Value 1 là bắt buộc, các giá trị tiếp theo là tùy chọn. Các đối số giá trị từ 1 đến 254 mà từ đó CHOOSE chọn giá trị hay hành động để thực hiện dựa trên index_num. Các đối số có thể là số, tham chiếu ô, tên xác định, công thức, hàm hay văn bản.
Nguồn :https://support.office.com
2. Cách kết hợp hàm Choose và hàm Weekday để lấy ra ra trị thứ mấy trong tuần?
+ Hàm Weekday trong một số bài viết trước mình đã hướng dẫn rất chi tiết về cách khai thác cách sử dụng hàm này, với kết quả của hàm Weekday sẽ trả ra kết quả từ 1-7 tương ứng với các giá trị là các thứ từ Chủ nhất -> Thứ 7
+ Sau khi các bạn đã sử dụng hàm Weekday để xác định ra thứ tự từ 1 -> 7 tương ứng với các thứ trong tuần bước còn lại lúc này chúng ta sẽ sử dụng Hàm Choose kết hợp cùng giá trị lấy ra được ở bước sử dụng hàm Weekday để lấy ra giái trị tương ứng với giá trị Hàm WEEKDAY trả tra
Chi tiết cách áp dụng =CHOOSE(WEEKDAY(Giá trị thời gian),"Chủ Nhật","Thứ 2",Thứ 3",Thứ 4",Thứ 5",Thứ 6",Thứ 7")
Như vậy chỉ với vài bước rất đơn giản dùng hàm CHOOSE kết hợp với hàm WEEKDAY vậy là các bạn có thể dễ dàng lấy ra được thứ mấy trong tuần. Việc vận dụng các hàm trong Excel có thể linh hoạt và đa dạng vì vậy các bạn có thể khai thác thêm cách sử dụng các hàm này để giải quyết công việc các bạn thật hiệu quả. Trong quá trình làm việc nếu các bạn cần hỗ trợ có thể comment tại bài viết để được hỗ trợ nhé.

Các bài mới

Các bài đã đăng

 
     
   
 
 
     
   
 

VIDEO HƯỚNG DẪN

 
     
   
 

CỘNG ĐỒNG

 
     
Thông báo khai giảng BlueSofts
Dạy Excel Nâng Cao
/* */