Cách lập bảng cân đối nguyên phụ liệu trong sản xuất bằng Excel

Cân đối vật tư hay cân đối nguyên phụ liệu là công việc bắt buộc trong các ngành sản xuất, gia công, xây dựng. Thực hiện cân đối vật tư giúp kiểm sóa hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu.

Có thể điểm qua một số ngành sản xuất cần thiết phải cân đối vật tư:

  • - Cân đối nguyên phụ liệu trong sản xuất gia công hàng may mặc, bao bì…
  • -  Cân đối vật tư trong thi công xây dựng, lắp đặt
  • - Cân đối vật tư nguyên vật liệu trong sản xuất liên tục, sản xuất theo đơn hàng…

Vậy cân đối vật tư là gì? Cân đối vật tư hay cân đối nguyên phụ liệu là quá trình thực hiện đối chiếu giữa tổng tiêu hao vật tư thực tế so với tổng định mức nguyên liệu của từng vật tư.

Căn cứ tính toán:

  •          tiêu hao vật tư thực tế = NVL xuất kho sản xuất -   NVL nhập kho (nhập lại) từ sản xuất
  •          tiêu hao vật tư theo định mức = (NVLi theo định mức * sản lượng TPj)
  •         So sánh tuyệt đối: tiêu hao vật tư thực tế-tiêu hao vật tư theo định mức
  •          So sánh tương đối:tiêu hao vật tư thực tế/tiêu hao vật tư theo định mức

Đầu vào phục vụ cho tính toán:

  •         Bảng xuất kho (chi tiết hoặc tổng hợp) nguyên liệu cho sản xuất
  •          Bảng định mức nguyên vật liệu chi tiết theo từng thành phẩm
  •          Bảng nhập kho (chi tiết hoặc tổng hợp) sản lượng

Chương trình Excel cân đối vật tư trong sản xuất được thiết kế dựa vào bài toán mô hình trên. Việc hình thành lưới cân đối sẽ giúp nhà quản trị có cái nhìn trực quan, dễ đối chiếu hơn.

Liên hệ tư vấn đào tạo, đặt hàng thiết kế: {Đt+Zalo} 038 696 1334/ 0934 644 168, Email: vuthinh@bluesofts.net

Các bài đã đăng

 
     
   
 
 
     
   
 

VIDEO HƯỚNG DẪN

 
     
   
 

CỘNG ĐỒNG

 
     
Thông báo khai giảng BlueSofts