Các hàm kiểm tra thông tin trong Excel và cách ứng dụng vào tình huống thực tế

Rất hữu dụng khi làm công thức Excel ở mức độ khó cần điều kiện cho nhiều tình huống và trong thiết kế files sử dụng để kiểm soát nhập liệu theo mong muốn người dùng

Trong Excel có khá nhiều hàm hữu ích để kiểm tra thông tin trong tính toán. Trong 1 lúc hoặc trong thời gian ngắn rất khó để nhớ hết các hàm này. Chúng ta hãy dùng mẹo theo ảnh động dưới đây:
Các hàm kiểm tra thông tin trong Excel và cách ứng dụng vào tình huống thực tế

Như vậy, chúng ta chỉ cần gõ =IS thì sẽ hiện ra danh sách các hàm kiểm tra thông tin trong Excel. Đến đây, những người có trình độ cơ bản về tiếng anh cũng có thể đoán được cách sử dụng và ý nghĩa của các hàm này:

-          ISNUMBER: Hàm kiểm tra thông tin trường số (number)

-          ISTEXT: Hàm kiểm tra thông tin trường dữ liệu văn bản (TEXT)

-          ISERROR: Hàm kiểm tra thông tin lỗi giá trị trả về khi làm công thức (ERROR)

-          ISNA: Hàm kiểm tra thông tin lỗi không tìm thấy giá trị trả về (#N/A)

-          ….

Vậy những hàm này sẽ dùng trong những tình huống nào khi ứng dụng Excel. Chúng ta hãy xem hình ảnh dưới đây:

Các hàm kiểm tra thông tin trong Excel và cách ứng dụng vào tình huống thực tế

Như vậy, Các hàm kiểm tra thông tin trong Excel rất hữu dụng trong Excel ứng dụng theo các tình huống thực tế từ khâu lập công thức tính toán cho đến các chức năng nâng cao của Excel (Data Validation Custom, Data Validation List, Conditional Formatting Use A Formula, Công thức mảng…)
Ứng dụng hàm kiểm tra thông tin khi lỗi công thức:

Đăng ký học Excel nâng cao cho người đi làm để chủ động ứng dụng Excel trong công việc

Liên hệ tư vấn đào tạo, đặt hàng thiết kế: {Đt+Zalo} 038 696 1334/ 0934 644 168, Email: vuthinh@bluesofts.netCác bài mới

Các bài đã đăng

 
     
   
 
 
     
   
 

VIDEO HƯỚNG DẪN

 
     
   
 

CỘNG ĐỒNG