SẢN XUẤT - GIA CÔNG

Chia sẻ ứng dụng Excel Quản Trị Nhu Cầu Nguyên Vật Liệu trong các doanh nghiệp sản xuất

Chia sẻ ứng dụng Excel Quản Trị Nhu Cầu Nguyên Vật Liệu trong các doanh nghiệp sản xuất

Dành cho kế toán sản xuất, kế toán theo dõi kho sản xuất, phòng kế hoạch sản xuất, kế toán thuế bóc tách NVL có công cụ quản trị tối ưu và tự động hóa hơn

 • |
 • (0) comments
 • |
 • Tags:  
{Tham khảo} Excel tính giá thành gia công

{Tham khảo} Excel tính giá thành gia công

Ứng dụng Excel tính giá thành sản xuất gia công trong doanh nghiệp sử dụng với mục đích: - Cho các doanh nghiệp nhỏ, ít mặt hàng, tính giá thành đơn giản - Tham khảo cho những bạn đang học tập, nghiên cứu về sử dụng Excel cho doanh nghiệp gia công để nắm bắt cách làm, công thức, thuật toán, nghiệp vụ

 • |
 • (0) comments
 • |
 • Tags:  
Ứng dụng Excel tính giá thành sản xuất

Ứng dụng Excel tính giá thành sản xuất

Trong các doanh nghiệp sản xuất hiện nay, mô hình tính giá thành theo phương pháp "Phân bổ Nguyên vật liệu trực tiếp theo định mức và Phân bổ chi phí nhân công, chi phí sản xuất chung theo hệ số Nguyên vật liệu trực tiếp" được sử dụng phổ biến nhất hiện nay. Cơ sở để lựa chọn phương pháp này:

 • |
 • (0) comments
 • |
 • Tags: