KHÁC ...

Ứng dụng Excel quản lý bán hàng phân phối tự động với SQL trong Excel và sử dụng Online thông qua Addin ATools

Ứng dụng Excel quản lý bán hàng phân phối tự động với SQL trong Excel và sử dụng Online thông qua Addin ATools

Quản lý kênh bán hàng phân phối bằng Excel là sự kết hợp chuyên sâu trong sử dụng SQL trong Excel, lập trình VBA trong Excel, Nhập liệu nâng cao trong Addin ATools và đặt biệt là nghiệp vụ quản trị bán hàng phân phối. Sản phẩm là công cụ hỗ trợ hữu ích cho các doanh nghiệp kinh doanh thương mại, bán hàng qua các kênh phân phối.

 • |
 • (0) comments
 • |
 • Tags:  
Ứng dụng Excel quản lý hợp đồng tự động

Ứng dụng Excel quản lý hợp đồng tự động

Ứng dụng hữu ích cho nhân viên văn phòng, kế toán, nhân viên kinh doanh, sales, phòng dự án phục vụ theo dõi chi tiết phát sinh và tiến độ thực hiện hợp đồng

 • |
 • (0) comments
 • |
 • Tags:  
HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ BÁN HÀNG TRÊN EXCEL – CÁCH TẠO LẬP ĐƠN HÀNG, BÁO GIÁ SIÊU NHANH

HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ BÁN HÀNG TRÊN EXCEL – CÁCH TẠO LẬP ĐƠN HÀNG, BÁO GIÁ SIÊU NHANH

Giúp nhân viên kinh doanh, nhân viên bán hàng có công cụ lập đơn hàng, báo giá nhanh chóng, chuyên nghiệp, chính xác và tự động….

 • |
 • (0) comments
 • |
 • Tags:  
Chia sẻ ứng dụng Excel tự động – Quản trị Công việc – Dự án

Chia sẻ ứng dụng Excel tự động – Quản trị Công việc – Dự án

Ứng dụng Excel tự động – Quản trị Công việc – Dự án thích hợp với các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực như: Thi công, Xây lắp, Xây dựng, Đầu tư, Kinh doanh dự án, Đầu tư dự án, Thiết kế, Tư vấn, Dịch vụ, Du lịch…

 • |
 • (0) comments
 • |
 • Tags:  
Mẫu Excel báo cáo quản trị kinh doanh – Báo cáo quản trị bán hàng tiêu thụ theo giá bán

Mẫu Excel báo cáo quản trị kinh doanh – Báo cáo quản trị bán hàng tiêu thụ theo giá bán

Ứng dụng trong lập báo cáo, biểu đồ, phân tích số liệu quản trị kinh doanh dùng cho phòng kinh doanh, bộ phận bán hàng, bộ phận chiến lược quản lý tiêu thụ và marketing…

 • |
 • (0) comments
 • |
 • Tags:  
Mẫu báo cáo quản trị doanh nghiệp – Báo cáo quản trị thu chi theo kế hoạch

Mẫu báo cáo quản trị doanh nghiệp – Báo cáo quản trị thu chi theo kế hoạch

Ứng dụng trong lập báo cáo, biểu đồ, phân tích số liệu thu chi tiết theo kế hoạch, thực hiện và theo các khoản, nguồn thu, chi. Báo cáo giúp người quản trị có cái nhìn trực quan hơn trong công tác đánh giá, lập chiến lược kinh doanh, quản lý quỹ và lập kế hoạch…

 • |
 • (0) comments
 • |
 • Tags: