EXCEL SẢN XUẤT

Cách lập bảng cân đối nguyên phụ liệu trong sản xuất bằng Excel

Cách lập bảng cân đối nguyên phụ liệu trong sản xuất bằng Excel

Cân đối vật tư hay cân đối nguyên phụ liệu là công việc bắt buộc trong các ngành sản xuất, gia công, xây dựng. Thực hiện cân đối vật tư giúp kiểm sóa hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu.

 • |
 • (0) comments
 • |
 • Tags:  
Excel kế toán sản xuất – Tự động tạo phiếu xuất kho theo định mức nguyên vật liệu cho sản xuất

Excel kế toán sản xuất – Tự động tạo phiếu xuất kho theo định mức nguyên vật liệu cho sản xuất

Với phương thức ứng dụng Lập trình VBA trong Excel vào kế toán và quản trị kho sản xuất giúp người làm nghiệp vụ tạo phiếu xuất kho tự động nhanh và tự động hóa về xử lý chứng từ trung gian.

 • |
 • (0) comments
 • |
 • Tags:  
Quản trị sản xuất bằng Excel – Hướng dẫn lập báo cáo hiệu quả sản xuất theo máy

Quản trị sản xuất bằng Excel – Hướng dẫn lập báo cáo hiệu quả sản xuất theo máy

Với cách sử dụng Kỹ thuật công thức mảng trong Excel và phép tính có nhiều điều kiện – Sử dụng Hàm Sumproduct công thức mảng ta dễ dàng lên được báo cáo hiệu quả sản xuất tháng theo máy một cách dễ dàng mà không cần tạo cột phụ, bảng phụ…

 • |
 • (0) comments
 • |
 • Tags:  
Excel trong quản lý sản xuất – Hướng dẫn lập báo cáo sản lượng sản xuất theo tháng và tổng hợp thực hiện kế hoạch sản xuất theo nhân viên với cách sử dụng công thức mảng trong Excel

Excel trong quản lý sản xuất – Hướng dẫn lập báo cáo sản lượng sản xuất theo tháng và tổng hợp thực hiện kế hoạch sản xuất theo nhân viên với cách sử dụng công thức mảng trong Excel

Ứng dụng kỹ thuật sử dụng công thức mảng và phép tính có nhiều điều kiện trong Excel với hàm Sumproduct để lên báo cáo tổng hợp sản lượng sản xuất theo tháng theo nhân viên một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả

 • |
 • (0) comments
 • |
 • Tags:  
Theo dõi sản xuất bằng Excel – Hướng dẫn lập báo cáo sản lượng sản xuất hàng tháng theo ca làm việc với cách sử dụng công thức mảng và phép tính có nhiều điều kiện trong Excel

Theo dõi sản xuất bằng Excel – Hướng dẫn lập báo cáo sản lượng sản xuất hàng tháng theo ca làm việc với cách sử dụng công thức mảng và phép tính có nhiều điều kiện trong Excel

Giúp công việc quản trị sản xuất trên Excel đánh giá và theo dõi được hiệu quả sản xuất theo ca thông qua các tiêu chí: Tổng hợp sản lượng kế hoạch theo ca, tổng hợp sản lượng sản phẩm đạt theo ca, tổng hợp sản lượng sản phẩm hỏng theo ca

 • |
 • (0) comments
 • |
 • Tags:  
 
     
Thông báo khai giảng BlueSofts